Månadsarkiv: augusti 2009

Kampanj: Ge oss jobb, Reinfeldt!

Arbetslösheten bland ungdomar är absurt hög och regeringen gör mycket lite för att åtgärda problemet. Nu lanserar Ung Vänster en landsomfattande kampanj, för att rikta laserstrålen på regeringens passivitet och för att kräva aktiva åtgärder.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, kommenterar den höga ungdomsarbetslösheten såhär:

– Om arbetslöshetsbekämpning överhuvudtaget kommer på tal hos högern är det för att få en chans att påstå att ungdomar är jättelata, att vi har för stark anställningstrygghet eller för höga löner. De låtsas inte om att det största problemet för ungdomar är att vi har väldigt svårt att få ett fast jobb, eller att det redan idag är ganska låg ingångslön i flera branscher. Istället försöker man använda oss ungdomar för att slå mot lönerna och tryggheten på arbetsmarknaden.

Även Ung Vänster Östergötland kommer förstås att arbeta hårt med kampanjen, för att sprida dess budskap så mycket som möjligt i distriktet. Vi kommer att besöka skolor och stadsdelar för att dela ut kampanjmaterial och diskutera politik. Så håll utkik efter oss, och kontakta oss gärna om du vill vara en aktiv del i kampanjarbetet!

Besök Ung Vänsters kampanjhemsida här!

Uttalanden från förbundet

Förbundsstyrelsen har antagit två nya uttalanden, ett om det pågående kriget i Afghanistan, och ett om våldtäkter i nära relationer:

”En av de mest grundläggande rättigheterna är rätten till sin egen kropp. Rätt att säga nej till sex, oavsett om det är till en främmande man eller, som oftast, en killkompis eller den äkta maken. En våldtäkt är en våldtäkt.”

Läs hela!

”Men det största problemet är ändå att ockupationen skapat grogrund för växande fundamentalism. Det finns fler talibaner idag än när operationen inleddes. Det afghanska parlamentet har antagit en lag som förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sin makes tillstånd och dessutom legaliserar våldtäkt inom äktenskapet. Att som förespråkarna kalla det världens första feministiska krig blir uppenbart absurt.”

Läs hela!

Lönesänkningar ingen lösning

Fredrik Andersson, ordförande Ung Vänster Östergötland, har skrivit en replik på en debattartikel av Hans Westerberg i Corren 13/8:

”En lönediskriminerande politik gentemot ungdomar och andra utsatta grupper, där man tvingas konkurrera med sin lön i stället för med sin kompetens, vore förödande för hela löntagarkollektivet. Det riskerar att leda till lönedumpning. Orsaken till den höga arbetslösheten hos dessa grupper är istället en havererad arbetsmarknadspolitik. Jobbskapande åtgärder är sällsynta, och de som marknadsförs som sådana – till exempel sänkta arbetsgivaravgifter – är ineffektiva relativt att anställa direkt i offentlig sektor.”

Läs hela!

Ung Vänster får för övrigt gott eldunderstöd från en Asterios Nastradinis som även han skrivit en replik i dagens Corren. Läs!

På tal om fattigdom…

I gårdagens Corren (10/8) kunde man läsa en ledare skriven av Maria B Hummelgren som heter ”Subjektiv fattigdom”. I ledaren argumenterar Hummelgren för att fattigdom i Sverige inte finns, och tycker inte att det är något problem att barn i ekonomisk utsatthet stängs ute från allmänna aktiviteter, eller att deras barnbidrag går åt till att betala familjens hyra. Hummelgren påstår att ”den så kallade fattigdomen” i Sverige handlar om den enskilda individens egna val och prioriteringar. Att man mer eller mindre får skylla sig själv om man är fattig:”prioriteringar, synsätt, drömmar och andra omständigheter-ofta självvalda-sätter käppar i hjulet”.

Men fattigdom handlar inte om att en individ har fel ”prioriteringar”. Det handlar om klass, strukturer, vilken politik som förs och hur de ekonomiska maktförhållandena ser ut i samhället. Fattigdom här i Sverige beror ofta på arbetslöshet. Och det är ingen ”självvald omständighet” att t.ex. få sparken för att ens arbetsplats ska läggas ner. Det är inte heller en ”självvald omständighet” att tvingas leva på begränsad sjukpenning på grund av en utsliten rygg.

Det är istället mer lämpligt att börja diskutera (och ifrågasätta!) den ekonomiska ojämlikheten i samhället. Vi kan titta på förmögenhetsstatistiken från år 2004. Den visar att den rikaste tiondelen i Sverige har 2100 miljarder i förmögenhet, medan den fattigaste tiondelen istället har 200 miljarder i skuld (källa:SCB). Klyftan har dessutom ökat på senare år. Man kan således se att de ekonomiska maktförhållandena är gravt skeva även i Sverige. Några har hur mycket som helst medan andra lever under väldigt knappa förhållanden. Det behövs inga fler ledare om ”subjektiv fattigdom”. Det som behövs är en strävan efter social rättvisa, jämlikhet, riktig frihet och oberoende för alla.

Andrea Malesevic
ledamot,
Ung Vänster Linköping