Månadsarkiv: februari 2010

Ny styrelse i Ung Vänster Östergötland

Lördagen den 27 februari höll Ung Vänster i Östergötland distriktsårskonferens i Norrköping, där man bland annat antog en ny verksamhetsplan och valde ny styrelse. Den 20-åriga linköpingsbon Fredrik Andersson omvaldes som ordförande:

– Det är väldigt kul att få förtroendet att leda distriktet över detta valår, säger Andersson. Vi lever i en tid där ungdomsgenerationen för första gången växer upp med sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Ung Vänsters uppgift måste vara att visa att det går att bryta högerns nedskärningspolitik om bara den politiska viljan finns, och att en politisk förändring också kan innebära satsningar och förbättringar.

I övrigt utökades distriktsstyrelsen från fem till åtta personer. Utöver ordföranden valdes följande personer in i styrelsen:

Paulina Henrichsén (Linköping) omval, Linnéa Viktorsson Blom (Norrköping) nyval, Tommie Petersson (Linköping) nyval, Maria Rönndahl (Boxholm) nyval, Tova Mattsson (Linköping) nyval, David Oscarsson (Linköping) nyval, samt Sandra Zettervall (Norrköping) nyval.

Under året planerar vi förstås att bedriva en stark valrörelse över hela länet. Vi har även bestämt oss för att försöka starta upp två nya lokalavdelningar i länet, där Mjölby står först i kön för en etablering.

En lista över nya styrelsen med tillhörande kontaktuppgifter finns här!

Uttalande: Tågpolitiken har spårat ur

Den senaste veckan har tidningarna varit fyllda med artiklar om tågkaoset i Sverige. Östergötland tillhör ett av de län som varit hårdast drabbat. Södra stambanan var redan innan all snö svårt belastad av väldigt mycket trafik. Sen 1980-talet har man i Sverige gjort en hel del förändringar av tågnäringen som vi nu klart och tydligt kan se har inneburit stora försämringar.

Kollektivtrafiken finansieras av oss medborgare genom biljetter men även via skatten. Trots att det är våra skattepengar som står för den största delen av resurserna till kollektivtrafiken så har man lagt ut driften av kollektivtrafiken på privata företag som gör vinst. Vi motsätter oss att det vi betalar i skatt ska hamna i fickorna hos rika gubbar. Det är svårt att samarbeta när det är många olika företag som har hand om olika sträckor, olika stationer och olika stationshus. Det är inte rimligt att det är så många som har hand om små delar som alla ska fungera tillsammans, vilket de inte gör. Att det är många olika företag som driver olika sträckor gör att det är svårt att gå ut med en samlad information om hur den rådande väderleken påverkat olika tåg.

Det blir extra tydligt hur Östgötatrafiken prioriterar när man inför ett nytt, dyrt, dåligt fungerande biljettsystem samtidigt som man vissa dagar inte klarat av att få fram ett enda fungerande tåg. Vi ifrågasätter den ekonomiska prioriteringen på ett nytt biljettsystem när det hade varit bättre att satsa på underhållet av tågen.

Det är ingen överraskning att en vinter som denna påverkar tågtrafiken. Underhållet har länge varit eftersatt och spåren så fullbelastade att om ett tåg blir sent påverkar det alla andra avgångar den dagen. Det behöver satsas på järnvägen, vårt klimat kan inte vänta på att högern vaknar och att oljan sinar. Kollektivtrafiken skulle fungera mycket bättre om den i framtiden helt drivs av offentlig sektor istället för av privata företag med vinstintressen.  Det krävs en förändring nu, Ung Vänster kräver en fungerande och avgiftsfri kollektivtrafik i Östergötland.

Uttalande antaget av Ung Vänster Östergötlands distriktsårskonferens 100227


För mer information, kontakta:

Fredrik Andersson, distriktsordförande
fredrik.andersson@ungvanster.se, 070-64 75 983

”Jobbgarantin” för unga

Den 21/12 2009 skriver LO-Tidningen en artikel om jobbgarantin för unga, regeringens åtgärdsprogram för att få bättre siffror i arbetslöshetsstatistiken. I artikeln kommer det fram att endast 8 % av de 34 400 som då var inskrivna fick åtgärder i form av praktik eller utbildning som de har rätt till. Resten fick enbart coachning i att söka jobb trots att jobbgarantin ska vara en garanti där de inskrivna ska ha rätt till åtgärder efter att de har fått vänta i 3 månader inskrivna i Arbetsförmedlingen innan de har rätten till en ungdomsgaranti och en ersättning.

En av dessa ungdomar mellan 16-25 som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar är Peter som berättar för mig att hans coach inte gärna ordnar praktik till de som är med i jobbgarantin på grund av att det är för mycket krångel. Byråkratin är inte det enda som Peter anser är ett problem, utan att gå och vänta i 3 månader utan rätten till en krona är varken bra för samhällsekonomin eller för ungdomen som inte har råd att göra någonting säger han. Det är många fler än Peter som inte gillar regeringens jobbgaranti för unga. Det vimlar av blogginlägg skrivet av ungdomar som menar att 3 månader är en lång tid att vänta på åtgärder och att de åtgärder som sedan kommer inte är tillräckliga.

Om de röd-gröna vinner valet 2010 vill jag se en riktig jobbpolitik och inte en garderob där unga människor placeras utan aktiva åtgärder. Ett starkare samarbete mellan näringslivet och arbetsförmedlingen med bättre möjligheter till praktik och lärlingsplatser som kan leda till fast anställning. Även fler utbildningsplatser är att föredra framför en jobbpolitik som inte bör kallas för någonting annat än ett förvaringsutrymme för människor som regeringen inte vill veta av.

Maria Rönndahl
Ung Vänster,
Boxholm

Uttalanden från förbundet

Ung Vänsters förbundsstyrelse har i dagarna antagit tre uttalanden:

”Lägre lön ger inte fler jobb i offentlig sektor

Återigen har Centerpartiets ungdomsförbund föreslagit sämre villkor för unga på arbetsmarknaden. Kravet på att inte höja lägstalönerna inom offentlig sektor, är ytterligare ett i raden av verkningslösa förslag mot ungdomsarbetslösheten. När borgerligheten pratar om att ge folk mer pengar i plånboken är det tydligt att det bara är om man kan ta dem från de sjuka och arbetslösa. När det gäller löner företräder CUF och deras allians samma intressen som alltid – arbetsgivarnas och de allra rikastes.”

Läs hela!

”Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Vi har prövat högerns lösningar – bolagisering och konkurrensutsättning – och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt – att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.”

Läs hela!

”Vi fördömer regimen i Iran

Ung Vänster fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regimen i Iran genomför. Kring den senaste tidens händelser i Iran har den svenska regeringens tystnad varit tydlig. Det är inte acceptabelt, utan den svenska regeringen och omvärlden i övrigt måste konsekvent sätta demokrati och mänskliga rättigheter överst på dagordning i alla diplomatiska kontakter med regimen i Iran.”

Läs hela!