Monthly Archives: maj 2010

EU:s flyktingpolitik driver människor till döden!

Dilara Cetinkaya från Ung Vänster Linköping har skrivit en debattartikel tillsammans med Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Den publicerades i Flamman den 27:e maj 2010 och återges här:

EU:s flyktingpolitik är en humanitär katastrof. I takt med att murarna runt Fästning Europa byggs allt högre har möjligheterna för ett lagligt inträde i EU blivit allt svårare. Flyktingar kan endast vända sig till människosmugglare för att kunna söka asyl i ett europeiskt land. Vägen till Europa innebär ibland vägen mot döden. Varje vecka korsar flera hundratals flyktingar Medelhavet för att söka sig ett bättre liv i Europa. En kombination av hårt väder och överlastade undermåliga båtar leder ofta till att många passagerare i flyktbåtar drunknar innan de når fram till kustgränsen i ett EU-land.

Samtidigt driver EU:s hårt kritiserade gränsövervakningsbyrå, Frontex, militära insatser för att hindra människor att nå EU. Med helikoptrar och patrullbåtar som anskaffats från länder som Italien, Finland och Spanien kan Frontex pressa tillbaka flyktingar, vilket kan innebära döden då flyktbåtarna måste vända om. Frontex har ett flertal gånger blivit starkt kritiserat av människorättsorganisationer. Man menar att gränsövervakningsbyrån stänger ute människor som flyr från de krig och den misär som ofta orsakats av EU:s delaktigheter i en orättvis världshandel och export av vapen till u-länderna.

EU:s restriktiva flyktingpolitik strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som slår fast att ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.” EU bryter med andra ord mot sina internationella förpliktelser när man hindrar människor att få sina skyddsbehov prövade i en rättssäker asylprocess.

Under det svenska EU-ordförandeskapet borde den borgerliga regeringen ha sett till att asylrätten inte urholkas. Man hade vid interna och offentliga överläggningar i EU kunnat stå upp för människors behov av skydd och förklara flyktingskapets utsatthet. Men viktigast av allt. EU måste ta sitt ansvar och motarbeta de orsaker som ligger till grund för att människor flyr från sina hem. Men regeringen har istället varit fullt upptagen med att bygga murarna runt EU allt högre. Det är en skam.

Dilara Cetinkaya
Ung Vänster Linköping

Kalle Larsson
Flyktingpolitisk talesperson (V)

Annonser

Uttalande: Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

Mellan den 14-16 maj var en delegation från Östergötland på Ung Vänsters riksting i Haninge. Där antogs tre uttalanden, som alla kan hittas på Ung Vänsters centrala hemsida. Här kommer dock ett av dem:

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, ”den stora katastrofen”, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Replik till CUF Östergötland

Insändare inskickad till Extra Östergötland, som svar till en insändare skriven av CUF-ordföranden i länet:

I en insändare i Extra Östergötland (29:e april) skriver Alexander Woodhouse från CUF om den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Han använder detta faktum som en förevändning för att attackera arbetstryggheten genom att hävda att LAS och dess turordningsregler är anledningen till arbetslöshetsproblemet bland ungdomar. Detta stämmer dock inte.

Det finns inget samband mellan LAS och den höga ungdomsarbetslösheten. Under de senaste 15-20 åren har anställningsskyddet i Sverige blivit allt mer ”flexibelt” till arbetsgivarens fördel. Det har blivit lättare att använda visstidsanställningar, något som speciellt har drabbat ungdomar som många gånger arbetar under otrygga former, och det är just det faktum att dessa inte ens omfattas av LAS som är det stora problemet! Detta, tillsammans med att stora kullar av ungdomar är nyinträdda på arbetsmarknaden, skapar stor arbetslöshet i denna grupp.

Enligt TCO är det enbart 2,5 % av alla ungdomar, som har blivit arbetslösa i situationer där turordningsreglerna kan ha använts. Så varför väljer Centern att göra detta till sin stora valfråga? Jo, precis som i alla tider så ställer sig högern på arbetsgivarnas sida, och ett försvagat arbetsskydd tjänar aldrig de anställda på. Vågar man påpeka missförhållanden på jobbet om det blir enkom upp till arbetsgivaren att välja och vraka när denna ska avskeda folk? Vågar man gå ut och kräva högre lön om man är underbetald? Om konsekvensen är att man gör sig impopulär hos arbetsgivaren och riskerar att få sparken i ett läge med försvagad arbetsrätt så blir svaret nej. ”Den som bråkar får gå” verkar vara Centerns slogan i denna valrörelse!

Fredrik Andersson
distriktsordförande,
Ung Vänster Östergötland