Månadsarkiv: juli 2010

Om bristen på bostäder

Fredrik Andersson, ordförande för Ung Vänster Östergötland, har skrivit en debattartikel om bostadspolitik på Alliansfritt Sverige:

”Ungdomskullarna är rekordstora – ändå görs rekordlite av den borgerliga regeringen för att komma tillrätta med bristen på de billiga hyresrätter som många gånger är de enda vi ungdomar har råd att bosätta oss i. Mats Odell, ansvarig minister, har i olika omgångar kommit med förslag om att underlätta uthyrning i andrahand eller till och med att ungdomar borde bo hemma längre. Aldrig pratar han om att faktiskt se till att fler bostäder byggs.”

Läs hela!

Några bilder från aktivisthelgen

Här kommer ett gäng bilder från helgen som bland annat innehöll banderollmålning, torgmöte, föreläsningar och insändarskrivning:

Rädda klimatet – tänk kollektivt

All seriös vetenskap pekar på att vi står inför ett stort klimathot. Det är ett hot som kräver kollektiva åtgärder. Även om det är bra att människor konsumerar klimatsmart, är det genom politisk organisering och politiska beslut som man kan åstadkomma verklig och varaktig förändring.

Ung Vänster vill satsa på förnyelsebar energi istället för att till exempel öppna upp för ny kärnkraft. Uranbrytning är extremt miljöfarlig och hälsofarlig för de som arbetar i gruvorna. En utvidgad kärnkraftsindustri kommer att tvinga fram uranbrytning på allt fler platser i världen. En röst på högern innebär att planerna på uranbrytning i Sverige kan komma att förverkligas.

Ung Vänster vill göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla. Biljettpriset är redan idag kraftigt subventionerat så kostnaden för staten skulle bli förhållandevis liten. Det här är också en nödvändig lösning för att minska bilismen, och innebär att man använder sig av kollektiva lösningar på kollektiva problem.

Ung Vänster vill att klimattänkandet ska genomsyra bostadsbyggandet. Vi vill också se att miljonprogrammen, som idag läcker väldigt mycket värme, renoveras så att energiåtgången minskar. Den här typen av byggsatsningar slår flera flugor i en smäll. Det skapar en massa jobb samtidigt som det lindrar bostadsbristen och ser till att påfresta klimatet i en mindre utsträckning.

De senaste fyra åren har varit förlorade år för miljön. Regeringen har varit oerhört passiv och offensiva satsningar har uteblivit helt. Samtidigt har man i ett flertal frågor agerat helt kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv. Man förespråkar bland annat ett byggande av den hårt kritiserade Förbifart Stockholm och man har avskaffat miljöskatten på handelsgödsel. Samtidigt sviker Centerpartiet sina väljare genom att ställa sig bakom förslag på avskaffandet av lagen som förbjuder uppförande av nya kärnkraftverk. Ett byte av politik kräver onekligen ett byte av regering!

Fredrik Andersson
Paulina Henrichsén
Tobias Lundgren
Felicia Lindén
Elsa Ternström
Ung Vänster Linköping