Månadsarkiv: augusti 2010

Vi har råd att satsa

När tidigare generationer växte upp så byggde man ett land som på många sätt var unikt i internationella jämförelser. När samhällets rikedomar ökade såg man också ett utrymme för att satsa på att bygga en välfärd för alla. Man såg till att skolan, sjukvården och bostadspolitiken utformades på ett sätt som gjorde den tillgänglig för fler, oavsett hur rik man var.

Det som var möjlig att göra då är möjligt att göra igen. Och det är möjligt att gå ännu längre, för samhällets rikedomar har faktiskt fortsatt att öka. Vi har råd att göra kollektivtrafiken avgiftsfri, att bygga fler billiga hyresrätter, och se till att det kostar mer att anställa på otrygga villkor så att möjligheten att få ett fast jobb förbättras.

När man lyssnar på högerns företrädare låter det precis som om det vore tvärtom – samhället blir visserligen rikare men någon form av naturlag gör att vi bara kan skära ner och försämra. Sanningen är att om man prioriterar att sänka skatten med 100 miljarder kronor, mest för de som tjänar mest, då minskar också möjligheterna att återigen bygga världens bästa välfärd. De senaste fyra åren har inneburit en massiv överföring av rikedomar från de som behöver resurserna mest, till dem som redan har. Hur fördelningen av rikedomar kommer att se ut i framtiden beror på politiska vägval, och samhällsutvecklingen är inte skriven i sten.

Det spelar roll vad vi gör nu för vad som ska bli Sverige i framtiden, och vi behöver vara många som röstar på Vänsterpartiet och kräver en ny politik de kommande fyra åren. En politik som ger fler och tryggare jobb, fler bostäder och satsningar på miljövänlig infrastruktur. I högerregeringens Sverige har överklassen haft all anledning att fira. Det är dags att förstöra den festen, för alla vi andra förtjänar bättre än nedskärningar och försämringar.

Fredrik Andersson
Distriktsordförande,
Ung Vänster Östergötland

Bygg bort bostadsbristen i Linköping

Pressmeddelande som gått ut till media i dagarna:

Lagom till skolstarten för Linköpings universitetsstudenter har Ung Vänster Östergötland granskat tillgången på billiga lägenheter i Linköping. Resultatet är bekymrande. Vid 17-tiden onsdagen den 18:e augusti fanns 15 lediga lägenheter eller korridorsrum registrerade på Studentbostäders hemsida. Den genomsnittliga köpoängen på dessa lägenheter är 1 556 poäng och i snitt så står 108 personer i kö på varje lägenhet:

– Visst, många ställer sig i kö på flera lägenheter samtidigt, men det råder inget som helst tvivel om att det råder stor brist på bostäder i Linköping, säger Fredrik Andersson, ordförande för Ung Vänster i Östergötland.

På Stångåstadens hemsida finns bara 7 lediga ettor registrerade.

– Tillgången på billiga hyresrätter är nödvändig för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, eftersom enrummare många gånger är det enda man har råd med i det skeendet av livet, säger Andersson.

– Kommunledningen borde ta sig en ordentlig funderare på hur detta påverkar människor som funderar på att flytta till Linköping, avslutar Fredrik Andersson.

Kontakt:
Fredrik Andersson
fredrik.andersson@ungvanster.se
070-6475983

Även publicerat här.

Valturnéstoppet i Linköping avslutades med skönsång

Idag gjorde Ung Vänsters valturné ett stopp i Linköping. Dagen inleddes med ett besök på John Bauer-gymnasiet. Vi fortsatte med att hålla torgmöte vid Vänsterpartiets valstuga på Trädgårdstorget och avslutade med att hålla öppet möte på ABF:s lokaler. En mycket lyckad dag, med nya medlemmar och mycket pepp inför slutspurten innan valet den 19:e september. Det öppna mötet avslutades med att Matilda Roth och Anna Jaksic, från Ung Vänster Linköping, framförde sin kampanjlåt (se inspelning ovan).

Festförstörarturné runt Sverige

Under de senaste fyra åren har överklassen haft all anledning att fira. Högerregeringen har konsekvent fört en politik som gynnat de redan rika, samtidigt som vi andra fått leva med nedskärningar och försämringar. Den 19:e september är det val och då har vi chansen att förstöra festen. Ung Vänster bidrar till detta genom att skicka ut ett gäng party-poopers på turné runt Sverige.

Du kan följa deras resa på denna hemsida. Till Östergötland kommer turnén 19-20:e augusti genom besök i Linköping och Norrköping.

Sverige ut ur Afghanistan!

Det är ingen hemlighet att flera av de borgerliga partier som utgör högerregeringen aktivt arbetar för ett svenskt medlemskap i den aggressiva amerikanskledda militära anfallskoalitionen NATO. Folkpartiet har till och med frågan om NATO-medlemskap som en av sina absolut mest topprioriterade valfrågor i år.

Sakta men säkert försöker den borgerliga regeringen att öka den svenska krigsmaktens inblandning i det av USA inledda och enligt internationell lag olagliga anfallet mot Afghanistan. De svenska stridande förbandens inblandning i den oetiska och olagliga konflikten trappas upp med direktiv om att de får befogenhet att anfalla och mörda efter eget bevåg.

Men som vanligt är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen ger sig ut på sina rovkapitalistiska korståg. Svenska folket får betala för de kulor och granater som med stor sannolikhet kan komma att döda oskyldiga civila afghaner. Det är inte heller talibanerna eller de av USA kallade ”islamistiska terroristerna” som lider värst av stridigheterna, utan det är den stora massan av fattiga civila i Afghanistan som får betala det högsta priset för de rika ländernas imperialistiska krigslystnad.

Ung Vänster kräver ett omedelbart slut på svenska krigsmaktens inblandning i USA:s imperialistiska krig! Gör det du kan för att förhindra Sveriges inblandning i USA-ledda orättfärdiga stridigheter och rösta på Vänsterpartiet den 19:e september!

Tommie Petersson
Vice ordförande,
Ung Vänster Östergötland

Krafttag mot klimathotet – en fråga om rättvisa!

Det finns en väldigt grundläggande och tragisk sanning om världen idag. En sanning som vi socialister har känt till sedan Karl Marx kom med sin banbrytande forskning på 1800-talet. Detta obestridliga faktum är att mänskligheten är uppdelad i två motstridande intressegrupper: de som har och de som inte har, de fattiga i arbetarklassen och de rika i överklassen. Vänsterrörelsen var först i Sverige med att föra upp klimat- och miljöfrågorna i den offentliga debatten, och om man ska tro Svenska Naturskyddsföreningen har vi också den bästa politiken på området.

Men hur går vänsterpolitik ihop med miljöfrågan? Jo, det är så att även miljöfrågan i grund och botten är en fråga om rättvis fördelning och solidaritet. De rika länderna i världen släpper ut betydligt mer växthusgaser än vad de fattiga länderna gör, trots att de fattigare kanske skulle behöva ett större miljöutrymme för att kunna bygga upp sina ekonomier. Det är även så att rika inom varje land släpper ut mer än de fattiga. Precis som alltid är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen har festat klart och mycket riktigt är det också världens fattigare länder som drabbas hårdast av klimat- och miljöförändringarna.

Det är dags att sätta ner foten och säga åt överklassen att deras världsförstörande fest är slut! Istället för tomt pladder vill vi i Ung Vänster och Vänsterpartiet se stora kraftfulla kollektiva och strukturella åtgärder. Åtgärder och insatser som skulle göra stor skillnad för världens klimat och världens fattiga. Vi vill satsa kraftfullt på järnväg och kollektivtrafik, vi vill bygga klimatsmarta bostäder och renovera de gamla miljonprogrammen samt satsa oerhört mycket resurser på att fasa ut fossila bränslekällor genom investering i förnyelsebar energi och forskning.

Rösta på vänsterpartiet den 19:e september – om du också vill se krafttag mot klimathotet!

Tommie Petersson
Vice ordförande
Ung Vänster Östergötland

Fler bilder från sommarlägret

Skolan ska inte vara en sedelpress åt överklassen

Under den senaste mandatperioden, då överklassens representanter har styrt Sverige i form av den borgerliga alliansregeringen, har lärartätheten i svenska skolor nått nya bottennivåer. Exempelvis har gymnasieskolan gått ifrån 9,1 lärare per 100 elever till 7,9 lärare per 100 elever sedan den förra borgerliga mandatperiodens nedskärningsstorm.

Istället för att förbättra kvaliteten i skolan och öka lärartätheten så försöker borgarregeringen lösa problemet genom att underlätta för stora multinationella företag att ta ut vinst på verksamheten genom att omvandla välfärden och skolan till privata vinstdrivande företag.

Ung Vänster tycker att det är helt fel att pengar som borde återinvesteras i skolverksamheten istället går till att finansiera överklassens fester och bättra på aktieägarnas miljonkapital. Det är heller inga struntsummor som går till vinst i börsnoterade och kapitalistiskt drivna skolor. Sveriges 300 privata skolföretag gick tillsammans med en halv miljard i vinst 2007. Av detta gick 84 miljoner kronor till utdelning för aktieägarna.

Ung Vänster säger nej till vinstslöseriet i skolan och kräver att vinstuttag i skolorna förbjuds. Överklassens fest är slut och de redan rika ska inte bli rikare på våra skattepengar!

Tommie Petersson
Ung Vänster Östergötland

Här är våra ombudspersoner

Namn: Elin Melander
Ålder: Yngre än palmemordet, men äldre än Tjernobylolyckan.
Bor: Norrköping


 

 

 

 

Jobbar som: Ombudsman i Norrköping med huvudansvar för norra och östra Östergötland.

Favoritfärg: Min ögonfärg.

Favoritämne i skolan: Matematik, Historia och Samhällskunskap.

Om jag vore en glass… skulle jag vara Solero berry berry, röd och hård utanpå men mjuk inuti.

Fritidsintressen: Ung Vänster, och hålla på Hammarby i smyg..

_____________________________________________________

Namn: Tommie Petersson
Ålder: 24 år
Bor: Åtvidaberg

Jobbar som: Ombudsperson för Ung Vänster Östergötland med speciellt ansvar för Linköping samt de södra, västra och centrala delarna av distriktet.

Favoritfärg: Röd!

Favoritämne i skolan: Humaniora av alla slag.

Om jag vore en glass… skulle jag vara en Ben & Jerry´s Peanut Butter Cookie Dough. Eftersom jag är så god.

Fritidsintressen: musik (spelande och lyssnande), figurspel och revolutionär agitation.

Ung Vänsters sommarläger

Mellan den 2-6 augusti hade Ung Vänster Östergötland en delegation på Ung Vänsters sommarläger utanför Åmål. På programmet blandades föreläsningar och workshops med musikunderhållning och badande i Furusjön. En härlig vecka med mycket peppande inför slutspurten av valrörelsen helt enkelt.

På bilden nedan syns Lasse O, som fått finfrämmat i form av Anna och Matilda, två av distriktets lägerdeltagare.