Månadsarkiv: mars 2011

Stoppa tvångsavvisningarna till Irak!

Människor skickas tillbaka till platser som inte är säkra för dem. Människor skickas tillbaka till platser där de riskerar tortyr och förföljelse. Tvångsavvisningarna till Irak fortsätter och de måste stoppas!

Tvångsavvisningarna från Sverige till Irak tog i år sin början den 19 januari. FN:s flyktingorgan UNHCR, Europarådet, Amnesty, Röda Korset, Ingen Människa är Illegal samt andra tunga internationella aktörer, som anser att detta strider mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner, har sagt ifrån. Trots det så fortsätter tvångsavvisningarna.

Natten mellan tisdag 8/3 och onsdag 9/3 transporterades ytterligare människor från förvaret i Märsta utanför Stockholm. Enligt Ingen Människa är Illegal rör det sig om bland annat en barnfamilj, två ensamkommande flyktingbarn utan socialt nätverk i Irak samt ett flertal människor från religiösa och politiska minoriteter, som på grund av sin religion eller politiska åsikt är extra utsatta i landet och riskerar fara för sina liv genom att skickas dit.

Detta är inte värdigt ett land som Sverige. Trots massiva protester från folket, från människorättsorganisationer och från FN fortsätter tvångsavvisningarna.

Regeringen måste ta sitt ansvar och agera mot de inhumana tvångsavvisningarna. Regeringen måste lyssna på FN, på människorättsorganisationer, på folket och på omvärlden. Ung Vänster Östergötland kräver ett stopp på tvångsavvisningarna nu!

Ung Vänster Östergötland

Ung Vänster Norrköping uppmärksammas

Efter manifestationen i Norrköping den 8:e mars, där bland annat Ung Vänster deltog, uppmärksammas klubben i Norrköpings Tidningar. Man kräver fler satsningar på kvinnor:

– Satsa på fler kuratorer i skolan, satsa på kvinno- och tjejmottagningar. Våld är inte bara fysiska slag utan även psykisk misshandel. Att kallas hora gör att ens självkänsla sjunker. Det måste vi kämpa emot, säger Fanny Rosberg, ordförande i Ung Vänster i Norrköping till NT.

Man tar även upp förbundets krav på ett införande av feministiskt självförsvar i skolan:

– Det handlar inte om slag och sparkar utan det är för att peppa tjejer att våga vara sig själva. Vi pratar med tjejer i grupper och fokuserar på att bli stark som tjej. Att stärka deras självkänsla och få dem att må bra mentalt, säger Deniz Tütüncu, som är styrelseledamot i Ung Vänster Norrköping.

Talade på manifestationen, som drog dryga 50-talet personer, gjorde även Ung Vänster Norrköpings Mirna Pozo Bahto. Hon tar upp problemet med den ökade ohälsan bland tjejer i Sverige:

– Debatten måste fram på dagordningen igen. Stress och depression breder ut sig. Många kvinnor och tjejer går omkring med låg självkänsla. Du ska inte behöva förändra dig själv utan du är värd något. Det är ett viktigt budskap till alla kvinnor, säger Mirna.

8 mars talet i Linköping

Idag är det Internationella Kvinnodagen, så det här talet kommer att handla mycket om kvinnor.

Vi från Ung Vänster ser, som feminister, att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp. Denna maktordning kallar vi för könsmaktsordningen, och det är den som vi vill upphäva. Det finns väldigt mycket man vill tala om en dag som denna, så jag har fått välja ut vissa delar och hoppa över andra delar. Jag tänkte hur som helst börja i Sverige. 

Rätten till heltid är någonting som vi i Ung Vänster driver starkt, och som på många sätt är en jämställdhetsfråga. Som i många andra länder ser vi även i Sverige att den offentliga sektorn är en väldigt viktig aréna för kvinnor. Dels för att det är många kvinnors arbetsplats, och dels för att en stärkt offentlig sektor är en förutsättning för till exempel fler dagisplatser och mer personal på skolor. Att kvinnor fortfarande står för större delen av hemarbetet är ett faktum, och det krävs ingen superhjärna för att lista ut att en brist på dagisplatser och mindre skolpersonal i dagsläget skulle leda till att fler kvinnor tvingas stanna hemma med barnen. Extra svårt är blir detta ofta för ensamstående mammor. Vi tar ställning mot hemmafruidealet och för en jämställd arbetsplats kräver vi rätt till trygga jobb och 6 timmars arbetsdag.

En utbyggd välfärd är även avgörande viktigt för unga tjejer. Unga tjejer i Sverige är en grupp i samhället som mår allt sämre. Det kan bero på allt ifrån omöjliga skönhetsideal, stress över skolarbete,  eller att man är utsatt för våld i sin relation. När regeringen skär ner på välfärden får unga tjejer betala med sin hälsa, genom att skolsköterskor och kuratorer allt mer sällan finns på plats i skolan, eller att den kommunala ungdomsmottagningen kan tvingas minska sina öppettider. Att må bra verkar inte ses som en rättighet, utan hälsan läggs ut som en vara likt andra på marknaden. Privata aktörer och vinstintressen får inte styra vår hälsa, vi har rätt att må bra!

Några av de värsta uttrycken för könsmaktsordningen är det sexualiserade våldet, och blott rädslan för att bli utsatt för detta, är någonting som varje dag begränsar kvinnors liv. Vi brukar prata om vardagsrädsla, som fått sitt namn just på grund av att det är en del av vardagen, en del som många kanske inte ens reflekterar över. Det kan handla om att ta omvägar hem från bussen, undvika mörka platser och till och med strunta i att gå ut om man inte vet att man kommer att få sällskap hem. Och samtidigt är det ett faktum att det mesta våld mot kvinnor sker i hemmet, bakom fyra väggar.

Ett verktyg för att bekämpa vår vardagsrädsla och känna oss tryggare både hemma och ute, är att lära oss feministiskt självförsvar. Feministiskt självförsvar går ut på att vi lär oss att sätta värde på oss själva, växa och stärka vårt systerskap med andra kvinnor, och att ge oss verktygen att faktiskt kunna försvara oss. Och blott vetskapen om att man kan försvara sig om man skulle behöva göra det, medför en trygghet och hjälper oss kvinnor att ta den plats som faktiskt är vår. Och vi vägrar att fortsätta låta oss begränsas.

I dagens Sverige ser vi hur feminismen försvinner mer och mer från den politiska dagordningen. På sin höjd ser vi regeringen lägga fram förslag på reformer som är rent kvinnofientliga och bakåtsträvande, men som maskeras under feminismens namn.

Sedan januari i år driver vi i Ung Vänster kampanjen ”Inga fler ursäkter!” som en feministisk offensiv, i syfte att föra upp feminismen på dagordningen och faktiskt genomföra riktiga reformer för att förbättra jämställdheten. Vi ser idag hur unga tjejer mår allt sämre, tvingas jobba med de osäkraste anställningarna och tvingas begränsa sig i sin vardag på grund av rädsla och otrygghet. Istället för låtsasreformer som vårdnadsbidrag och RUT-avdrag, kräver vi rätten till trygga jobb, rätten att må bra och vi kräver att det ska finnas feministiskt självförsvar i varenda skola i hela Sverige!

Lite likt samma taktik som kvinnofientliga reformer får att framställas som feministiska, missbrukas feminismens namn för att legitimera det som utgör en stor del av kvinnoförtrycket, kvinnan som vara. Jag pratar om bland annat prostitutionen och den trafficking som kommer som en konsekvens av detta. Nyliberala tankar om att det är ”kvinnans fria vilja” som styr, och att det är ett “normbrytande sätt att se på sex” matar oss i media, och termen ”sexarbete” används för att få sexet att  framstå som en vara likt alla andra och mörka det som faktiskt sker, att det handlas med människor. I kampen för kvinnans rätt till sin egen kropp, måste vi hela tiden ta stark ställning mot denna industri, som även innefattar surrogatmödraskap, där fattiga kvinnor i Indien agerar behållare åt välbeställda par i Väst. Det har sagts många gånger men vi måste fortsätta att säga det: vi har rätt till våra kroppar!

Ni märker att, precis som jag sa i början, det här talet handlar mycket om kvinnor och riktas mycket till kvinnor, och jag tänkte även avsluta så.

För att, även i Sverige där många människor ärligt kan ställa sig bakom den feministiska fanan och kämpa för jämställdhet, så är det ett måste i den kampen, att vi kvinnor också fortsätter att organisera oss tillsammans. Det har varit ovärdeligt i den kvinnokamp som varit, den kvinnokamp som är, och den kvinnokamp som kommer att fortsätta. Idag är det internationella kvinnodagen. I världens alla länder höjs idag röster för våra rättigheter och för vår frigörelse. Vi lever i olika länder och under olika förutsättningar, men vi lever under samma strukturella förtryck, och det kan vi utnyttja i en enad kamp. Genom att organisera oss blir vi starkare, och vi är många, vi är faktiskt hälften, och vi kommer aldrig att vara tysta.

Idag är det Internationella kvinnodagen, men feminister är vi året om.

Och kamrater,
systrar,
Kampen fortsätter.

Tove Kättström
Ung Vänster Linköping

Trygga jobb är viktigt

I min artikel skrev jag om hur ungdomar utnyttjas på arbetsmarknaden, till följd av alldeles för generösa regler om visstidsanställningar. Det här något som riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) inte bryr sig om, utan tvärtom förespråkar hon ännu mer otrygghet bakom retoriska rökridåer om ”att det ska vara enkelt att anställa”. I själva verket handlar det om att Malmberg vill föra över mer pengar och kontroll från den anställde till den rika samhällsklass som hon och sitt parti företräder.

Från början skapades visstidsanställningen för att företagen skulle kunna ”kapa” tillfälliga toppar i orderingången till följd av säsongsvariationer. Poängen med min artikel är att reglerna nu blivit så frikostiga att vi ungdomar som idag träder in på arbetsmarknaden systematiskt utnyttjas som ”slit-och-släng”-arbetskraft.

Idag har användandet av visstidsanställningar blivit så omfattande att det sällan finns några sakliga skäl för varför man inte lika gärna kunde ha anställt på fast anställning. Varför ska det till exempel behöva vara så vanligt med behovsanställningar inom vården och äldreomsorgen, samtidigt som vi vet att behovet av vård kommer att öka med en åldrande befolkning? Det finns inga skäl att tro att behovet av deras arbetskraft skulle försvinna inom de närmsta månaderna.

Malmberg undrar hur högre arbetsgivaravgifter för visstidsanställningar skulle kunna leda till sänkt ungdomsarbetslöshet. Idag ser vi hur ungdomar, som i mycket högre grad har otrygga anställningar jämfört med äldre generationer, också har en betydligt högre arbetslöshet. En stor anledning till det är att ett företag väldigt enkelt kan göra sig av med en ung anställd, istället för att i första hand spara på andra saker. En höjd avgift för otrygga jobb, skulle öka andelen fast anställda och minska risken för osakliga uppsägningar.

Fredrik Andersson
Ung Vänster Linköping

Internationella kvinnodagen i Linköping

För att fira internationella kvinnodagen anordnade Ung Vänster tillsammans med Vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund musikcafé på Elsas Hus. Alla som ville fick komma, och för tjejer fanns även möjligheten att göra ett framträdande på scenen.

Tjejjouren Beata var där och pratade om sin verksamhet och informerade om pågående projekt. De hade även bokbord så att de som hade frågor kunde ställa dem.

Tove Kättström från Linköpingklubbens styrelse höll ett tal om kvinnor och om feminism, som påminde oss om varför vi egentligen firar den här dagen.

Till störst del upptogs dock scenen av Cecilia Linds Systrar, Ung Vänster Linköpings husband. De spelade och sjöng en del covers, men även en del egna och omgjorda versioner av välkända låtar som t.ex. ”I natt jag drömde”.

Tidigare under dagen hade dessutom några kamrater från Linköping gått ut på stan för att dela ut flygblad, sjunga, och bjuda alla kvinnor på gratis kaffe.

 

Kom och fira internationella kvinnodagen med oss!

I Linköping firar vi internationella kvinnodagen tisdagen den 8 mars på Elsas hus klockan 18.00. Ung Vänster, Vänsterns Studentförbud och Vänsterpartiet anordnar denna trevliga kväll där det kommer vara uppträdanden från duktiga tjejer samt besök av intressanta organisationer som kommer hålla föredrag. Det vill ni inte missa, välkommen och häng med oss!

Å-å-å-tjejer i Linköping

Den 5 mars samlades ett fåtal tjejer ifrån Ung Vänster Linköping för att göra en slags ”flashmob” där vi skulle sitta på olika platser på ett café för att sen helt plötsligt börja sjunga låten ”Å-å-å-tjejer”. Ett sätt att påminna om den internationella kvinnodagen den 8 mars. Såhär såg det ut: