Månadsarkiv: juni 2011

Kongressen

Mellan den 2:a och 6:e juni hade Ung Vänster kongress. Kongressen är vårt högsta beslutande organ och det är på kongressen vi bestämmer vilka våra ideologiska grunder är, vad vi ska göra under kommande kongressperiod och hur vi definierar Ung Vänster. Till kongressen, som den här gången ägde rum i Sandviken, kom medlemmar från hela landet, och vi från Östergötlands distrikt hade förstås också representanter på plats.

Under de både blåsiga och soliga dagarna diskuterades och debatterades det väldigt mycket och många beslut fattades. Bland annat antog vi stadgar, en verksamhetsplan och ett helt nytt principprogram. Vi valde även ny programkommitté, stadgekommitté, valberedning och förbundsstyrelse med en ny förbundsordförande, Stefan Lindborg.

När vi i östgötadelegationen utvärderade kongressen höll de flesta med om att det hade varit en väldigt lärorik upplevelse. Förutom en skev fördelning av talartiden mellan killar och tjejer i vissa debatter, och att det ibland blev så att flera personer upprepade samma argument tyckte vi att allt hade gått väl.