Kategoriarkiv: Debattartikel

Alla ungdomars rätt till vettig fritid – lägg inte ner fritidsgårdarna i Linköping

Torsdagen den 18 oktober 2012 gjorde Centerpartiet ett utspel i Corren om att lägga ner alla fritidsgårdar i Linköping för att lägga över de pengar på annan verksamhet. Det tycker vi det är en dålig idé. 

För oss ungdomar handlar det om möjligheten till självförverkligande och utveckling, oavsett om det rör idrott, musik, föreningsliv, fritidsgårdar eller bara att träffa våra kompisar. Centerpartiet nämner i förslaget att ”ungdomar kan lika gärna träffas på ett fik eller hemma hos någon”  – vi ser dock att det inte är möjligt att tränga ihop kompisgäng i för små lägenheter. Dessutom kan det finnas problem hemma som man inte vill visa upp för sina kompisar, alkoholiserade föräldrar eller våld i nära relationer. På de flesta caféer måste man även köpa något för att få sitta kvar vilket inte alla ungdomar har råd med.

Ett av de största problemen för oss unga är bristen på platser att vara på. Fredag- och lördagskvällar är för många ungdomar förknippade med ovisshet inför vad man ska ta sig för. Man tvingas alltför ofta välja mellan att sitta hemma hos någon eller att dra omkring på stan. Ungdomar måste få möjlighet att  vara med och utveckla de verksamheter på fritidsgårdarna.

Fritidsgårdarna har även en funktion där ungdomar får träffa andra vuxna, få förebilder och ställa frågor som man kanske inte pratar om hemma. Några exempel är fritidsgården Liquid som är en fritidsgård som riktar sig till unga hbtq-personer, Diva – en frizon,  riktad verksamhet och plats bara för tjejer eftersom fritidsverksamhet många gånger riktar in sig på killarnas intressen. På Skylten får ungdomar chansen både repa och uppträda med sina kompisar. På kultur och – mediehuset Elsas hus är det ungdomarna som är med och bestämmer vad som ska hända i deras olika lokaler – allt från att arrangera konsert, fixa ett poetry slam till att anordna filmfestival vilket resulterar i att ungdomarna växer som personer när de själv får vara med och anordna aktiviteter.

Ung Vänster tycker att man ska ta hem de pengar som stat, kommuner och landsting årligen slussar till privata aktörer. Sex miljarder skattekronor försvinner från vår gemensamma välfärd  till riskapitalister i skatteparadis. Satsa de pengarna på att det finns skolkuratorer och sjuksköterskor på varje skola. Kontinuerligt bidrag till tjej – och kvinnojourerna. Satsa på fler anställda och längre öppettider på fritidsgårdar och kulturhus. Alla ungdomarnas har rätt till en vettig fritid!

Anna Jaksic, ordförande
Ung Vänster Östergötland

Pernilla Karlsson,  ledamot
Ung Vänster Östergötland

Akiko Ahlstrand, ordförande
Ung Vänster Linköping

Tobias Jernér, Ung Pirat –
Piratpartiets ungdomsförbund, Linköping

Diplomati före våld – aldrig mer Irak

På söndag den 30/9 arrangeras en manifestation mot våldet i Syrien av Moderata studenter. Ett initiativ som välkomnas av oss i Ung Vänster. Till manifestation är ungdomsförbunden inbjudna och talar gör bland annat representanter för regeringen och FN-förbundet. Men samtidigt som vi ser positivt på initiativet och den breda uppslutningen känner vi att vi vill klargöra några skillnader i synen på hur situationen i Syrien bör hanteras.

Det Syriska folket har i över ett år protesterat mot en regim som trots sanktioner, folkligt motstånd och internationella fördömanden klamrar sig fast vid makten. Den Syriska regimen skyr inga medel för att upprätthålla sin makt och sina privilegier. Nästan varje dag hör vi rapporter om hur civila fängslas, torteras och mördas av regimen. Men trots de fruktansvärda övergrepp som sker fortsätter Syriens folk att vecka efter vecka samlas i massdemonstrationer för att protestera mot diktaturen och kräva ett demokratiskt styre. Regimen måste ställas till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts.

Många i den Svenska debatten har gett uttryck för en frustration med att FN inte på diplomatisk väg har kunnat lösa konflikten. Det har lett till att fler och fler ropar efter militär intervention. Vi är övertygade om att det är helt fel väg att gå. Konflikten i Syrien måste få en politisk och demokratisk lösning, regimen måste avgå och förhandlingar om fred inledas. Det syriska folket måste få chansen att forma sin egen framtid. Vi förvägrar dem möjligheten till det om vi sätter in militär. Den syriska regimen har också sagt sig villig att sätta in kemiska stridsmedel mot såväl utländsk trupp som civilbefolkningen om omvärlden blandar sig i militärt. Det skulle få förödande konsekvenser för civilbefolkningen.

Om historien har lärt oss något är det att demokrati och mänskliga rättigheter inte kan spridas med bomber och ockupation. Det tydligaste exemplet i modern tid är Irak. Ett land som i dag befinner sig i mer eller mindre inbördeskrig och anarki. Demokrati kan endast komma ur människors vilja och kamp för sina mänskliga rättigheter. Den kampen ska vi stödja men samtidigt måste vi erkänna att ett folks frihet i slutändan endast kan vara dess eget verk. En annan fråga man bör ställa sig är; vad ger oss rätten att med våld som medel sprida vår civilisation? Demokratin är trots allt beroende av folkligt stöd och måste utformas efter de förutsättningar som finns i det land där den tillämpas. Och frågan är vilket land står på tur? Ska vi intervenera i Iran, Saudiarabien eller kanske Colombia och Kuba? Vi varken kan eller ska bomba fram demokrati i alla världens länder.

Vår möjlighet att påverka läget i Syrien ligger främst i att minska, inte öka vår intervention. Ryssland och Kina måste dra tillbaka sitt stöd till regimen och USA, EU och FN måste fortsätta att på diplomatisk väg stödja rörelsen för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i Syrien. Alla tillbuds stående diplomatiska medel måste också riktas mot just Ryssland och Kina för att få dem att dra tillbaka sitt stöd för Assads mördarregim. Lika så bör man försöka förmå Turkiet och Saudiarabien att använda sitt inflytande hos rebellerna för att försöka få dem till förhandlingsbordet.

Ung Vänster kommer alltid visa solidaritet med människors kamp för rättvisa och demokrati. I alla fall där mänskliga rättigheter kränks måste ett tydligt globalt motstånd samlas för att få ett avslut på förtrycket. Därför går vi på Moderata studenters manifestation mot våldet i Syrien samtidigt som vi också står upp för nationell suveränitet och det Syriska folkets rätt att forma sitt eget öde.

”Jag vill kunna bjuda Tobias på min födelsedagsfest”

Debatten går hård om bostadsbristen. Det är bra, bostadsbristen är akut i många kommuner inte minst Linköping. Men samtidigt kan man inte låta bli att förvånas över vissa argument som kommer från borgerligt håll. Senast i raden är utspelet om att studentbostäder inte ska behöva vara tillgängliga för rörelsehindrade.

I måndags (den 24 september) fyllde jag 25 och jag tänkte ställa till med stort kalas hemma hos mig i Ryd. Men med ett system där inte lägenheten jag bor i hade varit tillgänglig hade jag inte kunnat bjuda min kompis Tobias som använder rullstol. Tobias är förövrigt själv student, precis som de flesta av våra gemensamma vänner. Så min fråga till CUF och bostadsministern är; Har inte han samma rätt som oss andra till ett socialt liv? Jag tycker hela debatten osar av unket förakt gentemot personer med fysisk funktionsnedsättningar. Som om de inte har precis samma möjlighet att klara av högre utbildning som oss ”vanliga” människor.

Lösningen på bostadsbristen är inte att sänka vår boendestandard. Lösningen stavas investeringar, därför bör man satsa på investeringsstöd till nyproduktion av miljövänliga hyresrätter med bra standard. Alla kommuner bör också ha en kommunal bostadsförmedling så att alla får samma möjligheter till en bra bostad.

Ett eget hem är inte heller vilken vara som helst utan en rättighet och en viktig förutsättning för att kunna leva ett schysst liv. Studenter med eller utan funktionshinder är lika mycket människor som alla andra. Vi har samma rätt till bra standard, ett schysst boende och tillgänglighet som ”människor mitt i livet”.

Bygg ett samhälle för alla – bygg bort bostadsbristen.

Jonas Hasselqvist, vice ordförande Ung Vänster Östergötland

(Publicerad i Östgöta Correspondenten och Extra Östergötland)

Trygga jobb är viktigt

I min artikel skrev jag om hur ungdomar utnyttjas på arbetsmarknaden, till följd av alldeles för generösa regler om visstidsanställningar. Det här något som riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) inte bryr sig om, utan tvärtom förespråkar hon ännu mer otrygghet bakom retoriska rökridåer om ”att det ska vara enkelt att anställa”. I själva verket handlar det om att Malmberg vill föra över mer pengar och kontroll från den anställde till den rika samhällsklass som hon och sitt parti företräder.

Från början skapades visstidsanställningen för att företagen skulle kunna ”kapa” tillfälliga toppar i orderingången till följd av säsongsvariationer. Poängen med min artikel är att reglerna nu blivit så frikostiga att vi ungdomar som idag träder in på arbetsmarknaden systematiskt utnyttjas som ”slit-och-släng”-arbetskraft.

Idag har användandet av visstidsanställningar blivit så omfattande att det sällan finns några sakliga skäl för varför man inte lika gärna kunde ha anställt på fast anställning. Varför ska det till exempel behöva vara så vanligt med behovsanställningar inom vården och äldreomsorgen, samtidigt som vi vet att behovet av vård kommer att öka med en åldrande befolkning? Det finns inga skäl att tro att behovet av deras arbetskraft skulle försvinna inom de närmsta månaderna.

Malmberg undrar hur högre arbetsgivaravgifter för visstidsanställningar skulle kunna leda till sänkt ungdomsarbetslöshet. Idag ser vi hur ungdomar, som i mycket högre grad har otrygga anställningar jämfört med äldre generationer, också har en betydligt högre arbetslöshet. En stor anledning till det är att ett företag väldigt enkelt kan göra sig av med en ung anställd, istället för att i första hand spara på andra saker. En höjd avgift för otrygga jobb, skulle öka andelen fast anställda och minska risken för osakliga uppsägningar.

Fredrik Andersson
Ung Vänster Linköping

Rätt till trygga jobb

Söndagen den 20:e februari sände SVT:s Dokument Inifrån en dokumentär där verkligheten för många ungdomar på arbetsmarknaden skildras. Det är en verklighet där företagen sätter otrygga anställningar i system och där det görs klart för de anställda att man alltid är utbytbar. Om kritik uttrycks på arbetsplatsen så är det alltid möjligt för företaget att ge den anställde sparken, ”för det finns hur många som helst som står i kö för att få jobba istället för dig”.

Den här situationen är en konsekvens av en politisk utveckling där man successivt monterat ned anställningstryggheten. Men det är ett problem för fler än de som drabbas direkt. I ett läge där försämrade socialförsäkringssystem gör arbetslösa desperata, och där försämrad anställningstrygghet gör anställda utbytbara, så minskar möjligheten att förbättra villkoren för alla de som idag har en anställning. För den som bråkar får gå.

Istället för att skapa en arbetsmarknad som förbättrar villkoren för alla, väljer regeringen att ställa människor mot varandra. Idag har 45 % av alla ungdomar mellan 20-24 år en tillfällig anställning. Särskilt vanligt är det bland unga tjejer. Det är ett stort problem, och försämrar ungdomars möjlighet att planera sin ekonomi, skaffa bostad eller organisera sig fackligt. Det är också en av de största anledningarna till den höga ungdomsarbetslösheten då det möjliggör att enkelt göra sig av med anställd personal.

Ungdomar har blivit en reservarbetskraft på arbetsmarknaden som förväntas stå ut med vilka villkor som helst. Ung Vänster kräver en förändring. Vi vill att man höjer arbetsgivaravgiften för visstidsanställningar, så att det lönar sig att istället använda sig av fasta anställningar. Vi vill också att man genom lagstiftning gör det svårare för företag att anställa på otrygga villkor.

Fredrik Andersson

Ung Vänster Linköping

Ta hem trupperna!

Fredrik Andersson, distriktsordförande för Ung Vänster Östergötland, skriver i dagens Corren om varför Sverige bör dra tillbaka sina trupper från Afghanistan:

”Facit efter nio års krigande är att talibanrörelsen är starkare idag än tidigare. Missionen har misslyckats. Sverige borde istället hjälpa Afghanistan genom att satsa på bistånd som leder till att fler afghanska barn får gå i skola, att det fattiga landets ekonomi kan stärkas så att fler afghaner får framtidstro och möjlighet att bygga upp sitt land efter decennier av krig och förtryck.”

Läs hela!

Håll ihop mot rasismen

Det är ingen slump att ett rasistiskt och främlingsfientligt parti har tagit plats i Sveriges riksdag efter riksdagsvalet. Det är en följd av en lång tids utveckling med ökande ojämlikhet och orättvisa, där det ökande missnöjet också ökat risken för att människor skulle vända sig till ett populistiskt parti av SD:s typ. Främlingsfientlighet och rasism växer aldrig fram av en slump, utan är en funktion av en politik som misslyckas med att skapa rättvisa.

Vi lever i en tid där verkliga intressekonflikter sällan diskuteras. Istället för att diskutera bostadsbrist, arbetslöshet och segregationen i skolan som problem som drabbar alla som saknar ekonomiska resurser, så beskrivs dessa problem som ”integrationsproblem”. I själva verket har svenskar och invandrare gemensamma intressen av en politik för minskade klyftor och ekonomisk rättvisa. Vi tjänar på att hålla ihop, oavsett vilken nationalitet eller vilket ursprung vi har.

De som står i vägen för att en sådan politik ska bli verklighet är som vanligt de som tjänar miljoner på att klyftorna består, och som hellre ser skattesänkningar än att man ser till att alla har en schysst levnadsstandard. Högerförslag av typen att vi ska göra olika invandrartäta förortsområden till ekonomiska frizoner blir därmed inget annat än statligt sanktionerad diskriminering.

Fattigdom skapar problem, och dessa problem tenderar att skapa motsättningar som riskerar att leda till främlingsfientlighet och rasism. Vill man på allvar komma till rätta med problemen så gäller det därmed att återskapa en politik för full sysselsättning, satsningar på skolan och vården med allt vad det innebär i form av minskade klyftor mellan människor. Här har högern misslyckats och för detta förtjänar man en kraftfull och kritisk opposition.

Fredrik Andersson

Vi har råd att satsa

När tidigare generationer växte upp så byggde man ett land som på många sätt var unikt i internationella jämförelser. När samhällets rikedomar ökade såg man också ett utrymme för att satsa på att bygga en välfärd för alla. Man såg till att skolan, sjukvården och bostadspolitiken utformades på ett sätt som gjorde den tillgänglig för fler, oavsett hur rik man var.

Det som var möjlig att göra då är möjligt att göra igen. Och det är möjligt att gå ännu längre, för samhällets rikedomar har faktiskt fortsatt att öka. Vi har råd att göra kollektivtrafiken avgiftsfri, att bygga fler billiga hyresrätter, och se till att det kostar mer att anställa på otrygga villkor så att möjligheten att få ett fast jobb förbättras.

När man lyssnar på högerns företrädare låter det precis som om det vore tvärtom – samhället blir visserligen rikare men någon form av naturlag gör att vi bara kan skära ner och försämra. Sanningen är att om man prioriterar att sänka skatten med 100 miljarder kronor, mest för de som tjänar mest, då minskar också möjligheterna att återigen bygga världens bästa välfärd. De senaste fyra åren har inneburit en massiv överföring av rikedomar från de som behöver resurserna mest, till dem som redan har. Hur fördelningen av rikedomar kommer att se ut i framtiden beror på politiska vägval, och samhällsutvecklingen är inte skriven i sten.

Det spelar roll vad vi gör nu för vad som ska bli Sverige i framtiden, och vi behöver vara många som röstar på Vänsterpartiet och kräver en ny politik de kommande fyra åren. En politik som ger fler och tryggare jobb, fler bostäder och satsningar på miljövänlig infrastruktur. I högerregeringens Sverige har överklassen haft all anledning att fira. Det är dags att förstöra den festen, för alla vi andra förtjänar bättre än nedskärningar och försämringar.

Fredrik Andersson
Distriktsordförande,
Ung Vänster Östergötland

Sverige ut ur Afghanistan!

Det är ingen hemlighet att flera av de borgerliga partier som utgör högerregeringen aktivt arbetar för ett svenskt medlemskap i den aggressiva amerikanskledda militära anfallskoalitionen NATO. Folkpartiet har till och med frågan om NATO-medlemskap som en av sina absolut mest topprioriterade valfrågor i år.

Sakta men säkert försöker den borgerliga regeringen att öka den svenska krigsmaktens inblandning i det av USA inledda och enligt internationell lag olagliga anfallet mot Afghanistan. De svenska stridande förbandens inblandning i den oetiska och olagliga konflikten trappas upp med direktiv om att de får befogenhet att anfalla och mörda efter eget bevåg.

Men som vanligt är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen ger sig ut på sina rovkapitalistiska korståg. Svenska folket får betala för de kulor och granater som med stor sannolikhet kan komma att döda oskyldiga civila afghaner. Det är inte heller talibanerna eller de av USA kallade ”islamistiska terroristerna” som lider värst av stridigheterna, utan det är den stora massan av fattiga civila i Afghanistan som får betala det högsta priset för de rika ländernas imperialistiska krigslystnad.

Ung Vänster kräver ett omedelbart slut på svenska krigsmaktens inblandning i USA:s imperialistiska krig! Gör det du kan för att förhindra Sveriges inblandning i USA-ledda orättfärdiga stridigheter och rösta på Vänsterpartiet den 19:e september!

Tommie Petersson
Vice ordförande,
Ung Vänster Östergötland

Krafttag mot klimathotet – en fråga om rättvisa!

Det finns en väldigt grundläggande och tragisk sanning om världen idag. En sanning som vi socialister har känt till sedan Karl Marx kom med sin banbrytande forskning på 1800-talet. Detta obestridliga faktum är att mänskligheten är uppdelad i två motstridande intressegrupper: de som har och de som inte har, de fattiga i arbetarklassen och de rika i överklassen. Vänsterrörelsen var först i Sverige med att föra upp klimat- och miljöfrågorna i den offentliga debatten, och om man ska tro Svenska Naturskyddsföreningen har vi också den bästa politiken på området.

Men hur går vänsterpolitik ihop med miljöfrågan? Jo, det är så att även miljöfrågan i grund och botten är en fråga om rättvis fördelning och solidaritet. De rika länderna i världen släpper ut betydligt mer växthusgaser än vad de fattiga länderna gör, trots att de fattigare kanske skulle behöva ett större miljöutrymme för att kunna bygga upp sina ekonomier. Det är även så att rika inom varje land släpper ut mer än de fattiga. Precis som alltid är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen har festat klart och mycket riktigt är det också världens fattigare länder som drabbas hårdast av klimat- och miljöförändringarna.

Det är dags att sätta ner foten och säga åt överklassen att deras världsförstörande fest är slut! Istället för tomt pladder vill vi i Ung Vänster och Vänsterpartiet se stora kraftfulla kollektiva och strukturella åtgärder. Åtgärder och insatser som skulle göra stor skillnad för världens klimat och världens fattiga. Vi vill satsa kraftfullt på järnväg och kollektivtrafik, vi vill bygga klimatsmarta bostäder och renovera de gamla miljonprogrammen samt satsa oerhört mycket resurser på att fasa ut fossila bränslekällor genom investering i förnyelsebar energi och forskning.

Rösta på vänsterpartiet den 19:e september – om du också vill se krafttag mot klimathotet!

Tommie Petersson
Vice ordförande
Ung Vänster Östergötland