Kategoriarkiv: Ekonomi

Vi har råd att satsa

När tidigare generationer växte upp så byggde man ett land som på många sätt var unikt i internationella jämförelser. När samhällets rikedomar ökade såg man också ett utrymme för att satsa på att bygga en välfärd för alla. Man såg till att skolan, sjukvården och bostadspolitiken utformades på ett sätt som gjorde den tillgänglig för fler, oavsett hur rik man var.

Det som var möjlig att göra då är möjligt att göra igen. Och det är möjligt att gå ännu längre, för samhällets rikedomar har faktiskt fortsatt att öka. Vi har råd att göra kollektivtrafiken avgiftsfri, att bygga fler billiga hyresrätter, och se till att det kostar mer att anställa på otrygga villkor så att möjligheten att få ett fast jobb förbättras.

När man lyssnar på högerns företrädare låter det precis som om det vore tvärtom – samhället blir visserligen rikare men någon form av naturlag gör att vi bara kan skära ner och försämra. Sanningen är att om man prioriterar att sänka skatten med 100 miljarder kronor, mest för de som tjänar mest, då minskar också möjligheterna att återigen bygga världens bästa välfärd. De senaste fyra åren har inneburit en massiv överföring av rikedomar från de som behöver resurserna mest, till dem som redan har. Hur fördelningen av rikedomar kommer att se ut i framtiden beror på politiska vägval, och samhällsutvecklingen är inte skriven i sten.

Det spelar roll vad vi gör nu för vad som ska bli Sverige i framtiden, och vi behöver vara många som röstar på Vänsterpartiet och kräver en ny politik de kommande fyra åren. En politik som ger fler och tryggare jobb, fler bostäder och satsningar på miljövänlig infrastruktur. I högerregeringens Sverige har överklassen haft all anledning att fira. Det är dags att förstöra den festen, för alla vi andra förtjänar bättre än nedskärningar och försämringar.

Fredrik Andersson
Distriktsordförande,
Ung Vänster Östergötland

Fem punkter mot krisen

Kapitalismen har hamnat i kris och inget meningsfullt görs för att lösa detta. Regeringens åtgärder att pumpa in kapital i näringslivet är enbart en tillfällig nödlösning som inte är tillräcklig. I vanlig ordning är det de utsatta i samhället som tvingas bära oss ur krisen genom otrygghet, arbetslöshet och nedskärningar. I ett sådant läge är det viktigt att istället vara aktiv och komma med konstruktiva förslag och åtgärder.

Bland det viktigaste i en krissituation är att satsa på stora offentliga investeringar. Detta fyller en dubbel funktion i och med att det skapar jobb och sätter igång ekonomin samtidigt som det bidrar till att bibehålla vår välfärd.

Ett förslag på en sådan offentlig satsning är att investera i hyresrätter, främst inom miljonprogrammen. Regeringen har infört det så kallade rotavdraget för att stimulera upprustning av privatägda hus. Nu behövs en nationell handlingsplan för hyreshusen. Vi föreslår därför att statliga bidrag utgår till alla hyresvärdar så att de rustar upp de av sina fastigheter som ligger under en viss standard. Vi vill också att bidragets storlek anpassas till graden av slitage, detta för att undvika ”lyx”-renoveringar som leder till hyreshöjningar. Detta kommer både förbättra bostadsstandarden och hjälpa ekonomin på traven.

Ytterligare ett offensivt förslag är att återställa antalet anställda inom offentlig sektor till 1990 års nivåer. Vi föreslår därför att vi skapar minst 150 000 nya jobb inom offentlig sektor. I ett läge där vi snart ser en tioprocentig arbetslöshet är detta en nödvändig och effektiv åtgärd. Detta kommer öka skatteintäkterna och konsumtionen. Det är dessutom bättre och inte mycket dyrare att anställa  människor än att låta dem leva på a-kassa eller socialbidrag.

En annan åtgärd för att stötta utsatta människor är att inrätta sociala center i deras bostadsområden. Dessa center ska bland annat erbjuda information och kunskapsspridning om kommunal verksamhet och sociala trygghetssystem. Det kan även anordnas kulturella aktiviteter. Sociala center kommer att spela en viktig roll i arbetet mot segregation och utanförskap.

I likhet med offentliga investeringar är även ökat offentligt ägande en effektiv väg ur krisen. Detta skulle innebära att resurser överförs från privata företag till de mer behövande medborgarna, vilket ökar deras köpkraft och konsumtion. Det handlar inte bara om pengar, utan även om makt. Denna reform skapar en maktutjämning genom ett ökat demokratiskt inflytande. En mer demokratisk ekonomi motverkar kortsiktiga riskinvesteringar och leder istället till en mer ansvarsfull ekonomisk politik.

Vi anser därför att banksektorn och vissa större företag bör förstatligas. Denna reform skulle långsiktigt öka statens inkomster, och stärka dess möjlighet att bygga upp välfärdssystemen. Med en offentligt finansierad tjänstesektor kan resurserna fördelas mer rättvist efter behov. 

Mindre företag kan istället demokratiseras genom ett införande av löntagarfonder. Detta innebär att facket och löntagarna använder en del av sina inkomster för att successivt ta över ägandet av företaget. Härigenom går företagets vinster till arbetarna och ställs under arbetarnas demokratiska kontroll.

Den nuvarande krisen innebär ett lysande tillfälle att reformera grundläggande brister i det ekonomiska systemet. Vi behöver ställa om vår produktion så att den täcker allmänhetens behov, istället för att prioritera fåtalets rikedom.

Paulina Henrichsén
ordförande,
Ung Vänster Linköping

Olof Risberg
ledamot,
Ung Vänster Linköping