Kategoriarkiv: EU

EU och krisen

Debattartikel om EU, skriven av Andrea Malesevic från Ung Vänster Linköping.

”EU viktigast mot krisen” heter rubriken på Mats Odells debattartikel i Corren 1/6-09. Odell berömmer hur snabbt EU:s ledare utarbetade en stabilitetsplan där länderna tillsammans vidtog åtgärder för att lösa problemen i bankerna. Snabba stabilitetsplaner i all ära, men det Odell glömmer att ta upp är vad som är orsaken till finanskrisen: En oreglerad kapitalism som prioriterar storföretagens och kapitalets intressen framför social rättvisa och miljö, vilken råkar vara precis den grundval EU vilar på.

EU påtvingar medlemsländerna i och med Lissabonfördraget att underkasta sig en nyliberal politik, en politik som leder till ökade klyftor och återkommande kriser. EU hindrar även oss från att satsa pengar för att få igång ekonomin igen efter finanskrisen. Vi får till exempel inte satsa på miljöteknik och rusta upp skolan för då riskerar vi att bryta mot olika EU-regler. Odell menar vidare att ”det finns utmaningar kring fred, miljö och finanskris som är så omfattande att de bara kan hanteras i gemenskap mellan folken”. Men EU i dag handlar mindre om samarbete kring globala frågor och desto mer om att garantera kapitalets fria rörlighet. Det är fastslaget i fördraget att EU alltid ska prioritera den inre marknaden, vilket ofta hamnar i direkt konflikt med att lösa globala problem. EU verkar snarare stjälpa än hjälpa.

Internationella samarbeten är självklart eftersträvansvärt, men de behöver bygga på andra grunder än de EU vilar på. De måste utgå ifrån respekt för länders självständighet och på demokratiskt inflytande över politiken som förs. Receptet för att lösa de globala problemen och finanskrisen är inte de värden EU står för: Mer kapitalism, överstatlighet, ökad militarisering och mindre demokrati. Receptet är snarare ökad jämlikhet och mer ekonomisk och politisk demokrati.

ANDREA MALESEVIC
Ung Vänster Linköping

Välj en riktig EU-kritiker

När valrörelsen nu går in i sitt absoluta slutskede tävlar de flesta om att verka vara EU-kritiker. I mängder av mer eller mindre sliskiga personvalskampanjer av typen ”rösta på mig, för min skull” så framgår det att kandidaterna minsann ska kämpa för en demokratisering av EU-systemet, en reformering av EU:s absurda jordbrukspolitik och för fred och frihet för världens alla folk.

Men bakom luddiga floskler och intetsägande retorik finns ett ansvar att utkräva från de politiska partierna. Vad är det ni har bidragit till under er tid i parlamentet? De borgerliga partierna har tillsammans med Socialdemokraterna konsekvent undvikit att ställa verkliga krav på EU. När vi hade chansen, vid förhandlingarna om Lissabonfördraget som reglerar hur EU ska fungera, vägrade man röra fördragstexten. I stället för man utan att tveka över mer makt från vår folkvalda riksdag, till ett EU som domineras av en icke folkvald EU-kommission. Hur är det med demokratin? Varför dyker EU-kritiken endast upp lagom till valrörelsen?

Vänsterpartiet var motståndare till EU vid tiden för vårt inträde, och skälen till detta har inte förändrats nämnvärt, snarare tvärtom. Då lovades till exempel att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte skulle röras av klåfingriga EU-byråkrater. Detta har visat sig vara felaktigt. Nu befinner vi oss i ett läge där grundlagsfäst högerpolitik låter marknaden gå före vår rätt till schyssta löner.

De som idag säger sig vara EU-kritiker har spenderat den senaste mandatperioden genom att agera nickedockor inför de expertgrupper som inom EU ligger bakom lagförslagen. Aldrig har man gjort något avgörande för att få till en verklig förändring. Under tiden har Vänsterpartiet föreslagit förändringar i Lissabonfördraget, jobbat mot EU:s försök att reglera friheten på Internet och är dessutom det parti som fått bäst betyg av Naturskyddsföreningen för sitt arbete med miljöfrågor. Vänsterpartiet är ditt EU-kritiska val den 7:e juni!

Fredrik Andersson
distriktsordförande,
Ung Vänster Östergötland

EU-valrörelsen fortsätter

Idag besökte tre representanter från Ung Vänster, Himmelstalundsgymnasiet för att delta i debatt och arrangera bokbord. Elin Melander tog debatten med de andra ungdomsförbunden och hon gjorde mycket bra ifrån sig. Diskussionen handlade framförallt om miljöfrågor, där bland annat köttindustrins påverkan behandlades.

100_0309

Lars Ohly på besök

I fredags besökte partiledaren för Vänsterpartiet, Lars Ohly, Linköping och Norrköping. Ung Vänster representerades under hela besöket av städernas respektive klubbar. I Linköping inleddes dagen med ett besök på en gymnasieskola, där Ung Vänster passade på att hålla i ett bokbord där intresserade elever mottog information ifrån oss. Senare genomfördes torgmöten i både Linköping och Norrköping, och avslutningsvis hölls ett öppet möte där Lars Ohly berättade om hans tankar inför EU-valet.

ohly_lkpg3

ohly_lkpg4

ohly_lkpg5

EU-valrörelsen har börjat

Mellan 23-24 april genomförde vi de första debatterna för denna valrörelse. Dessa ägde rum på Bergska skolan i Finspång, och Ung Vänster Östergötland deltog i total fyra debatter. Elin Melander och Fredrik Andersson var våra representanter och de gjorde båda mycket bra ifrån sig.

Särskilt lyfte vi fram demokratifrågorna som avgörande för vårt ställningstagande mot EU. Det är inte rimligt att en icke folkvald kommission har ensamrätt att lägga lagförslag, och som dessutom gör det utifrån grundlagsfäst högerpolitik. Vi lyfte även fram EU-domstolens politiska makt i samband med Laval-domen, och kritiserade generellt det demokratiförakt som finns i EU-systemet. Se bara på hur de agerar för att försöka tvinga igenom Lissabonfördraget!

finspang_debatt

elin_finspang

Våra representanter sitter till höger på bilderna: Fredrik Andersson på den översta bilden, och Elin Melander på den understa.

eubild2

Det handlar om demokrati

Vårt EU-motstånd beror på unionens brist på demokrati. Det skriver FREDRIK ANDERSSON, distriktsordförande Ung Vänster Östergötland, och EVA-BRITT SVENSSON, EU-parlamentariker (V).

Ung Vänsters och Vänsterpartiets EU-motstånd är i grunden ett resultat av unionens brist på demokrati. Det fördrag på vilket EU vilar sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra, och begränsar då också folkets rätt att fatta egna beslut. Miljöfrågor och sociala rättigheter är några exempel på frågor där marknadens frihet överordnas. En offensivare politik blir omöjlig när den inre marknaden får sätta gränserna.

Vi har under senare år mötts av en rad exempel där den svenska modellen har rubbats av den förutbestämda politiken från EU-etablissemangets sida. Trots löften om motsatsen vid vårt inträde i unionen, har EU lagt sig i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den så kallade Laval-domen har öppnat för lönedumpning och de menar att vi inte längre ska ha rätt att kräva svenska kollektivavtal för utländska arbetare som jobbar i Sverige.

Lissabonfördraget (som i olika tappningar egentligen redan röstats ner av folken i Frankrike, Holland och Irland, men som lär tvingas igenom ändå) kommer att begränsa folkets inflytande ytterligare. Militariseringen i Europa kommer att trappas upp genom ett grundlagsfäst krav på upprustning. Vidare tar man över rättsliga frågor från de nationella parlamenten, och utökar även sin påverkan i viktiga frågor som finans- och socialpolitik. Vänsterpartiet har beräknat att EU utökar sin makt på cirka 100 politikområden.

Vi vill se ett helt annat samarbete, och inte ett projekt där en liten elit kan föra politik över huvudet på alla dem som gång efter gång uttryckt sin kritik i folkomröstningar runt om i Europa. Vänstern gör skillnad genom sitt EU-motstånd, och nu är det viktigt att fler uttrycker sin åsikt genom att rösta i EU-valet den 7:e juni.

Vill du ha inflytande, fred och schyssta löner? Tyvärr. I dag är högerpolitiken grundlagsfäst.

Fredrik Andersson

Eva-Britt Svensson

Artikeln publicerades i Corren den 25:e mars 2009.