Kategoriarkiv: Internationellt

Diplomati före våld – aldrig mer Irak

På söndag den 30/9 arrangeras en manifestation mot våldet i Syrien av Moderata studenter. Ett initiativ som välkomnas av oss i Ung Vänster. Till manifestation är ungdomsförbunden inbjudna och talar gör bland annat representanter för regeringen och FN-förbundet. Men samtidigt som vi ser positivt på initiativet och den breda uppslutningen känner vi att vi vill klargöra några skillnader i synen på hur situationen i Syrien bör hanteras.

Det Syriska folket har i över ett år protesterat mot en regim som trots sanktioner, folkligt motstånd och internationella fördömanden klamrar sig fast vid makten. Den Syriska regimen skyr inga medel för att upprätthålla sin makt och sina privilegier. Nästan varje dag hör vi rapporter om hur civila fängslas, torteras och mördas av regimen. Men trots de fruktansvärda övergrepp som sker fortsätter Syriens folk att vecka efter vecka samlas i massdemonstrationer för att protestera mot diktaturen och kräva ett demokratiskt styre. Regimen måste ställas till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts.

Många i den Svenska debatten har gett uttryck för en frustration med att FN inte på diplomatisk väg har kunnat lösa konflikten. Det har lett till att fler och fler ropar efter militär intervention. Vi är övertygade om att det är helt fel väg att gå. Konflikten i Syrien måste få en politisk och demokratisk lösning, regimen måste avgå och förhandlingar om fred inledas. Det syriska folket måste få chansen att forma sin egen framtid. Vi förvägrar dem möjligheten till det om vi sätter in militär. Den syriska regimen har också sagt sig villig att sätta in kemiska stridsmedel mot såväl utländsk trupp som civilbefolkningen om omvärlden blandar sig i militärt. Det skulle få förödande konsekvenser för civilbefolkningen.

Om historien har lärt oss något är det att demokrati och mänskliga rättigheter inte kan spridas med bomber och ockupation. Det tydligaste exemplet i modern tid är Irak. Ett land som i dag befinner sig i mer eller mindre inbördeskrig och anarki. Demokrati kan endast komma ur människors vilja och kamp för sina mänskliga rättigheter. Den kampen ska vi stödja men samtidigt måste vi erkänna att ett folks frihet i slutändan endast kan vara dess eget verk. En annan fråga man bör ställa sig är; vad ger oss rätten att med våld som medel sprida vår civilisation? Demokratin är trots allt beroende av folkligt stöd och måste utformas efter de förutsättningar som finns i det land där den tillämpas. Och frågan är vilket land står på tur? Ska vi intervenera i Iran, Saudiarabien eller kanske Colombia och Kuba? Vi varken kan eller ska bomba fram demokrati i alla världens länder.

Vår möjlighet att påverka läget i Syrien ligger främst i att minska, inte öka vår intervention. Ryssland och Kina måste dra tillbaka sitt stöd till regimen och USA, EU och FN måste fortsätta att på diplomatisk väg stödja rörelsen för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i Syrien. Alla tillbuds stående diplomatiska medel måste också riktas mot just Ryssland och Kina för att få dem att dra tillbaka sitt stöd för Assads mördarregim. Lika så bör man försöka förmå Turkiet och Saudiarabien att använda sitt inflytande hos rebellerna för att försöka få dem till förhandlingsbordet.

Ung Vänster kommer alltid visa solidaritet med människors kamp för rättvisa och demokrati. I alla fall där mänskliga rättigheter kränks måste ett tydligt globalt motstånd samlas för att få ett avslut på förtrycket. Därför går vi på Moderata studenters manifestation mot våldet i Syrien samtidigt som vi också står upp för nationell suveränitet och det Syriska folkets rätt att forma sitt eget öde.

Annonser

Ung Vänsters Sommarläger 2011

Den 22 juni 2011 gick en man vid namn Anders B Breivik ut och detonerade en bomb i Oslos regeringskvarter. Några timmar senare tar sig Breivik till ön Utøya och börjar sitt mördande av de unga deltagarna på det sommarläger som AUF, norska SSU, arrangerat.  Han orsakade stor förödelse både för Norge men också åt alla de människor han skadat, 85 döda, över hundra skadade och många hundra till skakade efter det som hänt.

Inte nog med att han skakat Norge men också världen, så försvårade han situationen för Ung Vänster som en vecka efter detta, mellan 1 juli och 5 juli hade sitt sommarläger utanför Åmål.

Tre dagar efter allt detta som hände gick Ung Vänster ut med en del nya säkerhetsåtgärder inför lägret:

”Vi förstår att många är oroliga och tar det här på största allvar, men vi kommer att arrangera lägret enligt planerna. Det enda svaret på det fruktansvärda som hände i Norge är att vi fortsätter vår kamp med än mer beslutsamhet. Vi har varit i kontakt med Säkerhetspolisen, och kommer att hålla kontakt med såväl dem som den lokala polisen i Åmål både inför och under lägret. Vi arbetar också med att ta fram ännu tydligare riktlinjer för saker så som registrering”, sa förbundssekreterare Hanna Cederin.

Tidigare år har Ung Vänster redan vart noga med registrering, incheckning, jourtelefon och nattvakter på alla centrala evenemang som sommarlägret, men allt detta skärptes. Trots detta var det många som efter det hemska på Utøya valde att inte åka med på sommarlägret, och deltagarna blev i år ca 70 stycken till skillnad från förra årets nära 200 deltagande.

Det beslutades också att allt överskott från sommarlägret skulle gå till Utøya och under lägrets första dag startades en insamling till de drabbade på Utøya.

Sommarlägret blev som alla hoppades en succé för de deltagande och en tanke jag själv hade som deltagare var att inte sörja alla de drabbade vid Utøya under lägret, utan att istället hedra dem och ”ge dem vårt stöd i den fortsatta kampen” så som förbundsordförande Stefan Lindborg sa.

Lägret hade föreläsningar och aktiviteter till allas smak och tycke. Med ca 4 föreläsningar per dag och någon kvällsaktivitet. Självförsvarsinstruktörerna hade en egen ”självförsvarsvecka” parallellt med sommarlägrets föreläsningar där de än en gång kunde fördjupa sig och dela varandras kunskaper i feminism.

Programmet var också gjort så att man hade att välja på tre till fyra föreläsningar och ett workshoptillfälle var dag. Workshopen kunde vara allt från att lära sig HLR till att få virka eller till och med en fotokurs för att bli den bästa fotografen i sin klubb.  Om man ville kunde man gå på alla föreläsningar som fanns med på schemat men då missa workshopen. Detta tyckte många medlemmar var väldigt bra då många inte kunde bestämma sig för vilken av de spännande föreläsningarna man ville gå på! För att alla, även självförsvarsinstruktörerna, skulle få ta del av vissa föreläsningar eller paneldebatter hölls varje dag en storsamling .

En annan viktig uppgift sommarlägret har för deltagarna är att lansera den nya kampanjen som Ung Vänster öppnade under lägret, ”Stoppa vinstslöseriet i skolan.”

Denna kampanjs namn visar lätt vad den handlar om – Att stoppa vinstslöseriet i skolan!

Ta hem trupperna!

Fredrik Andersson, distriktsordförande för Ung Vänster Östergötland, skriver i dagens Corren om varför Sverige bör dra tillbaka sina trupper från Afghanistan:

”Facit efter nio års krigande är att talibanrörelsen är starkare idag än tidigare. Missionen har misslyckats. Sverige borde istället hjälpa Afghanistan genom att satsa på bistånd som leder till att fler afghanska barn får gå i skola, att det fattiga landets ekonomi kan stärkas så att fler afghaner får framtidstro och möjlighet att bygga upp sitt land efter decennier av krig och förtryck.”

Läs hela!

Ung Vänster om Afghanistan

Ung Vänster välkomnar Vänsterpartiets beslut att inte vara med på uppgörelsen mellan S, MP och regeringen om kriget i Afghanistan.

– Kriget i Afghanistan motiverades med att man skulle stoppa talibanerna, införa demokrati och frigöra landets kvinnor. På alla punkter har de militära insatserna misslyckats. En svensk soldat kostar ungefär en miljon kronor per år. För lika mycket pengar kan över 2 500 barn få gå ett år i skola eller så kan 25 000 kvinnor få professionell hjälp vid förlossning. Det är hög tid för Sverige att erkänna sitt militära misslyckande och slå in på en konstruktiv väg, Vänsterpartiets beslut att stå fast vid en värdig Afghanistanpolitik är därför helt riktigt, säger Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson.

Sverige ut ur Afghanistan!

Det är ingen hemlighet att flera av de borgerliga partier som utgör högerregeringen aktivt arbetar för ett svenskt medlemskap i den aggressiva amerikanskledda militära anfallskoalitionen NATO. Folkpartiet har till och med frågan om NATO-medlemskap som en av sina absolut mest topprioriterade valfrågor i år.

Sakta men säkert försöker den borgerliga regeringen att öka den svenska krigsmaktens inblandning i det av USA inledda och enligt internationell lag olagliga anfallet mot Afghanistan. De svenska stridande förbandens inblandning i den oetiska och olagliga konflikten trappas upp med direktiv om att de får befogenhet att anfalla och mörda efter eget bevåg.

Men som vanligt är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen ger sig ut på sina rovkapitalistiska korståg. Svenska folket får betala för de kulor och granater som med stor sannolikhet kan komma att döda oskyldiga civila afghaner. Det är inte heller talibanerna eller de av USA kallade ”islamistiska terroristerna” som lider värst av stridigheterna, utan det är den stora massan av fattiga civila i Afghanistan som får betala det högsta priset för de rika ländernas imperialistiska krigslystnad.

Ung Vänster kräver ett omedelbart slut på svenska krigsmaktens inblandning i USA:s imperialistiska krig! Gör det du kan för att förhindra Sveriges inblandning i USA-ledda orättfärdiga stridigheter och rösta på Vänsterpartiet den 19:e september!

Tommie Petersson
Vice ordförande,
Ung Vänster Östergötland

Ung Vänster deltog i stödmanifestation

Igår, måndagen den 1:a juni, deltog Ung Vänster Linköping i en stödmanifestation på Stora Torget till stöd för Ship to Gaza. Vi är många som är upprörda över Israels brott mot internationell rätt, och vi sörjer de hjälparbetare som tyvärr miste sina liv.

Cirka 400 personer manifesterade i Linköping. För Ung Vänster talade Elin Melander. Talare deltog även från Socialdemokraterna, SSU, Miljöpartiet och Svenska FN-förbundet. Emil Broberg, vänsterpartist och initivativtagare av manifestationen agerade konferencier. Under manifestationen samlades det in cirka 10 000 kr till Ship to Gaza, så att de kan fortsätta med hjälparbetet och kampen för att bryta Israels vidriga blockad av Gaza.

Uttalande: Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

Mellan den 14-16 maj var en delegation från Östergötland på Ung Vänsters riksting i Haninge. Där antogs tre uttalanden, som alla kan hittas på Ung Vänsters centrala hemsida. Här kommer dock ett av dem:

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, ”den stora katastrofen”, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16