Kategoriarkiv: Miljö/Klimat

Ung Vänster Östergötland JO-anmäler Östgötatrafiken

 

Under onsdagen skickade Ung Vänster Östergötland in en JO-anmälan mot Östgötatrafiken och Landstinget i Östergötland. Anledningen är att Östgötatrafiken låst in resenärer i fordon för att göra razzior mot plankare.

– Ung Vänster vill ha en kollektivtrafik där människor behandlas med respekt. Östgötatrafiken har med sina razzior visat att de inte är intresserade av det. Under razziorna låser man in resenärerna i fordonen och kollar allas biljetter. Det är en integritetskränkande metod och visar på en misstänksamhet mot resenärerna, säger Fanny Rosberg, ordförande för Ung Vänster Östergötland.

Det är dags för Östergötland att gå i första ledet och införa en avgiftsfri kollektivtrafik av alla, för alla.

*Uppdaterat
Tidigare idag debatterade vår distriktsordförande Fanny Rosberg frågan i Sverigesradio P4 ni kan lysna på debatten här

 537801_10201058170882537_1899836217_n

Krafttag mot klimathotet – en fråga om rättvisa!

Det finns en väldigt grundläggande och tragisk sanning om världen idag. En sanning som vi socialister har känt till sedan Karl Marx kom med sin banbrytande forskning på 1800-talet. Detta obestridliga faktum är att mänskligheten är uppdelad i två motstridande intressegrupper: de som har och de som inte har, de fattiga i arbetarklassen och de rika i överklassen. Vänsterrörelsen var först i Sverige med att föra upp klimat- och miljöfrågorna i den offentliga debatten, och om man ska tro Svenska Naturskyddsföreningen har vi också den bästa politiken på området.

Men hur går vänsterpolitik ihop med miljöfrågan? Jo, det är så att även miljöfrågan i grund och botten är en fråga om rättvis fördelning och solidaritet. De rika länderna i världen släpper ut betydligt mer växthusgaser än vad de fattiga länderna gör, trots att de fattigare kanske skulle behöva ett större miljöutrymme för att kunna bygga upp sina ekonomier. Det är även så att rika inom varje land släpper ut mer än de fattiga. Precis som alltid är det arbetarklassen som får betala notan när överklassen har festat klart och mycket riktigt är det också världens fattigare länder som drabbas hårdast av klimat- och miljöförändringarna.

Det är dags att sätta ner foten och säga åt överklassen att deras världsförstörande fest är slut! Istället för tomt pladder vill vi i Ung Vänster och Vänsterpartiet se stora kraftfulla kollektiva och strukturella åtgärder. Åtgärder och insatser som skulle göra stor skillnad för världens klimat och världens fattiga. Vi vill satsa kraftfullt på järnväg och kollektivtrafik, vi vill bygga klimatsmarta bostäder och renovera de gamla miljonprogrammen samt satsa oerhört mycket resurser på att fasa ut fossila bränslekällor genom investering i förnyelsebar energi och forskning.

Rösta på vänsterpartiet den 19:e september – om du också vill se krafttag mot klimathotet!

Tommie Petersson
Vice ordförande
Ung Vänster Östergötland

Rädda klimatet – tänk kollektivt

All seriös vetenskap pekar på att vi står inför ett stort klimathot. Det är ett hot som kräver kollektiva åtgärder. Även om det är bra att människor konsumerar klimatsmart, är det genom politisk organisering och politiska beslut som man kan åstadkomma verklig och varaktig förändring.

Ung Vänster vill satsa på förnyelsebar energi istället för att till exempel öppna upp för ny kärnkraft. Uranbrytning är extremt miljöfarlig och hälsofarlig för de som arbetar i gruvorna. En utvidgad kärnkraftsindustri kommer att tvinga fram uranbrytning på allt fler platser i världen. En röst på högern innebär att planerna på uranbrytning i Sverige kan komma att förverkligas.

Ung Vänster vill göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla. Biljettpriset är redan idag kraftigt subventionerat så kostnaden för staten skulle bli förhållandevis liten. Det här är också en nödvändig lösning för att minska bilismen, och innebär att man använder sig av kollektiva lösningar på kollektiva problem.

Ung Vänster vill att klimattänkandet ska genomsyra bostadsbyggandet. Vi vill också se att miljonprogrammen, som idag läcker väldigt mycket värme, renoveras så att energiåtgången minskar. Den här typen av byggsatsningar slår flera flugor i en smäll. Det skapar en massa jobb samtidigt som det lindrar bostadsbristen och ser till att påfresta klimatet i en mindre utsträckning.

De senaste fyra åren har varit förlorade år för miljön. Regeringen har varit oerhört passiv och offensiva satsningar har uteblivit helt. Samtidigt har man i ett flertal frågor agerat helt kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv. Man förespråkar bland annat ett byggande av den hårt kritiserade Förbifart Stockholm och man har avskaffat miljöskatten på handelsgödsel. Samtidigt sviker Centerpartiet sina väljare genom att ställa sig bakom förslag på avskaffandet av lagen som förbjuder uppförande av nya kärnkraftverk. Ett byte av politik kräver onekligen ett byte av regering!

Fredrik Andersson
Paulina Henrichsén
Tobias Lundgren
Felicia Lindén
Elsa Ternström
Ung Vänster Linköping