Kategoriarkiv: Uttalande

Diplomati före våld – aldrig mer Irak

På söndag den 30/9 arrangeras en manifestation mot våldet i Syrien av Moderata studenter. Ett initiativ som välkomnas av oss i Ung Vänster. Till manifestation är ungdomsförbunden inbjudna och talar gör bland annat representanter för regeringen och FN-förbundet. Men samtidigt som vi ser positivt på initiativet och den breda uppslutningen känner vi att vi vill klargöra några skillnader i synen på hur situationen i Syrien bör hanteras.

Det Syriska folket har i över ett år protesterat mot en regim som trots sanktioner, folkligt motstånd och internationella fördömanden klamrar sig fast vid makten. Den Syriska regimen skyr inga medel för att upprätthålla sin makt och sina privilegier. Nästan varje dag hör vi rapporter om hur civila fängslas, torteras och mördas av regimen. Men trots de fruktansvärda övergrepp som sker fortsätter Syriens folk att vecka efter vecka samlas i massdemonstrationer för att protestera mot diktaturen och kräva ett demokratiskt styre. Regimen måste ställas till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts.

Många i den Svenska debatten har gett uttryck för en frustration med att FN inte på diplomatisk väg har kunnat lösa konflikten. Det har lett till att fler och fler ropar efter militär intervention. Vi är övertygade om att det är helt fel väg att gå. Konflikten i Syrien måste få en politisk och demokratisk lösning, regimen måste avgå och förhandlingar om fred inledas. Det syriska folket måste få chansen att forma sin egen framtid. Vi förvägrar dem möjligheten till det om vi sätter in militär. Den syriska regimen har också sagt sig villig att sätta in kemiska stridsmedel mot såväl utländsk trupp som civilbefolkningen om omvärlden blandar sig i militärt. Det skulle få förödande konsekvenser för civilbefolkningen.

Om historien har lärt oss något är det att demokrati och mänskliga rättigheter inte kan spridas med bomber och ockupation. Det tydligaste exemplet i modern tid är Irak. Ett land som i dag befinner sig i mer eller mindre inbördeskrig och anarki. Demokrati kan endast komma ur människors vilja och kamp för sina mänskliga rättigheter. Den kampen ska vi stödja men samtidigt måste vi erkänna att ett folks frihet i slutändan endast kan vara dess eget verk. En annan fråga man bör ställa sig är; vad ger oss rätten att med våld som medel sprida vår civilisation? Demokratin är trots allt beroende av folkligt stöd och måste utformas efter de förutsättningar som finns i det land där den tillämpas. Och frågan är vilket land står på tur? Ska vi intervenera i Iran, Saudiarabien eller kanske Colombia och Kuba? Vi varken kan eller ska bomba fram demokrati i alla världens länder.

Vår möjlighet att påverka läget i Syrien ligger främst i att minska, inte öka vår intervention. Ryssland och Kina måste dra tillbaka sitt stöd till regimen och USA, EU och FN måste fortsätta att på diplomatisk väg stödja rörelsen för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i Syrien. Alla tillbuds stående diplomatiska medel måste också riktas mot just Ryssland och Kina för att få dem att dra tillbaka sitt stöd för Assads mördarregim. Lika så bör man försöka förmå Turkiet och Saudiarabien att använda sitt inflytande hos rebellerna för att försöka få dem till förhandlingsbordet.

Ung Vänster kommer alltid visa solidaritet med människors kamp för rättvisa och demokrati. I alla fall där mänskliga rättigheter kränks måste ett tydligt globalt motstånd samlas för att få ett avslut på förtrycket. Därför går vi på Moderata studenters manifestation mot våldet i Syrien samtidigt som vi också står upp för nationell suveränitet och det Syriska folkets rätt att forma sitt eget öde.

Stoppa tvångsavvisningarna till Irak!

Människor skickas tillbaka till platser som inte är säkra för dem. Människor skickas tillbaka till platser där de riskerar tortyr och förföljelse. Tvångsavvisningarna till Irak fortsätter och de måste stoppas!

Tvångsavvisningarna från Sverige till Irak tog i år sin början den 19 januari. FN:s flyktingorgan UNHCR, Europarådet, Amnesty, Röda Korset, Ingen Människa är Illegal samt andra tunga internationella aktörer, som anser att detta strider mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner, har sagt ifrån. Trots det så fortsätter tvångsavvisningarna.

Natten mellan tisdag 8/3 och onsdag 9/3 transporterades ytterligare människor från förvaret i Märsta utanför Stockholm. Enligt Ingen Människa är Illegal rör det sig om bland annat en barnfamilj, två ensamkommande flyktingbarn utan socialt nätverk i Irak samt ett flertal människor från religiösa och politiska minoriteter, som på grund av sin religion eller politiska åsikt är extra utsatta i landet och riskerar fara för sina liv genom att skickas dit.

Detta är inte värdigt ett land som Sverige. Trots massiva protester från folket, från människorättsorganisationer och från FN fortsätter tvångsavvisningarna.

Regeringen måste ta sitt ansvar och agera mot de inhumana tvångsavvisningarna. Regeringen måste lyssna på FN, på människorättsorganisationer, på folket och på omvärlden. Ung Vänster Östergötland kräver ett stopp på tvångsavvisningarna nu!

Ung Vänster Östergötland

Ung Vänster om Afghanistan

Ung Vänster välkomnar Vänsterpartiets beslut att inte vara med på uppgörelsen mellan S, MP och regeringen om kriget i Afghanistan.

– Kriget i Afghanistan motiverades med att man skulle stoppa talibanerna, införa demokrati och frigöra landets kvinnor. På alla punkter har de militära insatserna misslyckats. En svensk soldat kostar ungefär en miljon kronor per år. För lika mycket pengar kan över 2 500 barn få gå ett år i skola eller så kan 25 000 kvinnor få professionell hjälp vid förlossning. Det är hög tid för Sverige att erkänna sitt militära misslyckande och slå in på en konstruktiv väg, Vänsterpartiets beslut att stå fast vid en värdig Afghanistanpolitik är därför helt riktigt, säger Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson.

Uttalande: Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

Mellan den 14-16 maj var en delegation från Östergötland på Ung Vänsters riksting i Haninge. Där antogs tre uttalanden, som alla kan hittas på Ung Vänsters centrala hemsida. Här kommer dock ett av dem:

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, ”den stora katastrofen”, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Uttalande: Tågpolitiken har spårat ur

Den senaste veckan har tidningarna varit fyllda med artiklar om tågkaoset i Sverige. Östergötland tillhör ett av de län som varit hårdast drabbat. Södra stambanan var redan innan all snö svårt belastad av väldigt mycket trafik. Sen 1980-talet har man i Sverige gjort en hel del förändringar av tågnäringen som vi nu klart och tydligt kan se har inneburit stora försämringar.

Kollektivtrafiken finansieras av oss medborgare genom biljetter men även via skatten. Trots att det är våra skattepengar som står för den största delen av resurserna till kollektivtrafiken så har man lagt ut driften av kollektivtrafiken på privata företag som gör vinst. Vi motsätter oss att det vi betalar i skatt ska hamna i fickorna hos rika gubbar. Det är svårt att samarbeta när det är många olika företag som har hand om olika sträckor, olika stationer och olika stationshus. Det är inte rimligt att det är så många som har hand om små delar som alla ska fungera tillsammans, vilket de inte gör. Att det är många olika företag som driver olika sträckor gör att det är svårt att gå ut med en samlad information om hur den rådande väderleken påverkat olika tåg.

Det blir extra tydligt hur Östgötatrafiken prioriterar när man inför ett nytt, dyrt, dåligt fungerande biljettsystem samtidigt som man vissa dagar inte klarat av att få fram ett enda fungerande tåg. Vi ifrågasätter den ekonomiska prioriteringen på ett nytt biljettsystem när det hade varit bättre att satsa på underhållet av tågen.

Det är ingen överraskning att en vinter som denna påverkar tågtrafiken. Underhållet har länge varit eftersatt och spåren så fullbelastade att om ett tåg blir sent påverkar det alla andra avgångar den dagen. Det behöver satsas på järnvägen, vårt klimat kan inte vänta på att högern vaknar och att oljan sinar. Kollektivtrafiken skulle fungera mycket bättre om den i framtiden helt drivs av offentlig sektor istället för av privata företag med vinstintressen.  Det krävs en förändring nu, Ung Vänster kräver en fungerande och avgiftsfri kollektivtrafik i Östergötland.

Uttalande antaget av Ung Vänster Östergötlands distriktsårskonferens 100227


För mer information, kontakta:

Fredrik Andersson, distriktsordförande
fredrik.andersson@ungvanster.se, 070-64 75 983

Uttalanden från förbundet

Ung Vänsters förbundsstyrelse har i dagarna antagit tre uttalanden:

”Lägre lön ger inte fler jobb i offentlig sektor

Återigen har Centerpartiets ungdomsförbund föreslagit sämre villkor för unga på arbetsmarknaden. Kravet på att inte höja lägstalönerna inom offentlig sektor, är ytterligare ett i raden av verkningslösa förslag mot ungdomsarbetslösheten. När borgerligheten pratar om att ge folk mer pengar i plånboken är det tydligt att det bara är om man kan ta dem från de sjuka och arbetslösa. När det gäller löner företräder CUF och deras allians samma intressen som alltid – arbetsgivarnas och de allra rikastes.”

Läs hela!

”Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Vi har prövat högerns lösningar – bolagisering och konkurrensutsättning – och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt – att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.”

Läs hela!

”Vi fördömer regimen i Iran

Ung Vänster fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regimen i Iran genomför. Kring den senaste tidens händelser i Iran har den svenska regeringens tystnad varit tydlig. Det är inte acceptabelt, utan den svenska regeringen och omvärlden i övrigt måste konsekvent sätta demokrati och mänskliga rättigheter överst på dagordning i alla diplomatiska kontakter med regimen i Iran.”

Läs hela!

Uttalande från förbundet: ”Nobels fredskris”

Med anledning av beslutet att ge den amerikanske presidenten Barack Obama Nobels fredspris har Ung Vänsters förbundsstyrelse antagit ett uttalande:

”Nedrustning är ett av kriterierna för att få priset – men det som Obama ägnar sig åt i praktiken är motsatsen. Han planerar att skicka fler soldater till Afghanistan och har ingen tidsplan för tillbakadragandet av trupper från Irak. Att i det läget ge fredspriset till honom är att frånta utmärkelsen dess värde, och att se priset mer som en morot än som en belöning för insatser som gjorts.”

Läs hela!

Uttalanden från förbundet

Förbundsstyrelsen har antagit två nya uttalanden, ett om det pågående kriget i Afghanistan, och ett om våldtäkter i nära relationer:

”En av de mest grundläggande rättigheterna är rätten till sin egen kropp. Rätt att säga nej till sex, oavsett om det är till en främmande man eller, som oftast, en killkompis eller den äkta maken. En våldtäkt är en våldtäkt.”

Läs hela!

”Men det största problemet är ändå att ockupationen skapat grogrund för växande fundamentalism. Det finns fler talibaner idag än när operationen inleddes. Det afghanska parlamentet har antagit en lag som förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sin makes tillstånd och dessutom legaliserar våldtäkt inom äktenskapet. Att som förespråkarna kalla det världens första feministiska krig blir uppenbart absurt.”

Läs hela!